Τα Νέα μας, Δελτία Τύπου

Sustainability Osmosis: Η πρώτη συμμετοχική συνάντηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παραγωγών Χρωμάτων για τη βιωσιμότητα υπό τη διοργάνωση του Guild CPO

Απρίλιος 27, 2023

Ο διεθνής οργανισμός χρωμάτων Guild CPO, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τον βιώσιμο στρατηγικό σχεδιασμό του κλάδου του χρωμάτων για την Ευρώπη, διοργάνωσε με επιτυχία και για πρώτη φορά συνάντηση, με τίτλο Sustainability Osmosis. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη εθελοντική συμμετοχή ανεξάρτητων παραγωγών και με την υποστήριξη της Vitex.
Στις 25 και 26 Απριλίου, περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών εταιρειών μελών του Guild CPO, συναντήθηκαν στο Τσβόλε της Ολλανδίας και συζήτησαν θέματα τεχνολογίας, ευρωπαϊκών προτύπων, κυκλικής οικονομίας, τάσεων, κανονισμών, προκλήσεων, εργαλείων αξιολόγησης και αναφοράς.

Τα Ευρωπαϊκά μέλη του Guild CPO αναγνωρίζουν τον ρόλο της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση της βιωσιμότητας και στη δέσμευση της ενδυνάμωσης της κυκλικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο επιβεβαίωσαν την υπόσχεση για σχεδιασμό δράσεων με άξονα την βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, μέσω των συμμετοχικών δράσεων και της αξιοποίησης της αγοραστικής δύναμης για την προσφορά βιώσιμων λύσεων στο χρώμα.

Κατά τη 2η ημέρα της συνάντησης η Ιουλία Αντωνακοπούλου, Sustainability Manager της Vitex και η Μαρίνα Σοφρά, R&D Manager της Vitex, παρουσίασαν σχετικές δράσεις και πρακτικές στο πλαίσιο της πολιτικής βιωσιμότητας της εταιρείας. Ο Αριστοτέλης Νικολακόπουλος R&D Director της Vitex δήλωσε, «Το DNA της Vitex μας δίνει μία κεκτημένη ταχύτητα για τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Η συμφωνία όλων των μελών της συνάντησης ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τον σκοπό μας να ενεργούμε ως καταλύτες αειφορίας για ένα καλύτερο και πολύχρωμο κόσμο».

 

Η εταιρείες- EMEA μέλη του Color Guild inc που συμμετείχαν:
Beck & Jørgensen – BJ
Blatem Pinturas
Geholit+Wiener
General Paints Group
Grupo Barbot
Guild CPO
Karl Bubenhofer AG
Policolor-Orgachim Group
Van Wijhe Verf
Vitex S.A.