Εξάγουμε σε πάνω από 20 χώρες

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΑΣΤΕ σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς αξιοποιώντας τις αναδυόμενες ευκαιρίες.
  • ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ VITEX
ΣΕΡΒΙΑ

Vitex Doo
Kralja Petra 89
Nova Pazova, 22330 Serbia
T:  +381 22 325327
E: admin@vitex.rs

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Vitex Bulgaria EOOD
Mirovyane Village, Industrial Road 4
1789 Sofia, Bulgaria
T: +359 2 4918802
E: office@vitex.bg

  • ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΜΕ
  • ΕΛΛΑΔΑ