Εξάγουμε σε πάνω από 20 χώρες

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΑΣΤΕ σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς αξιοποιώντας τις αναδυόμενες ευκαιρίες.
  • ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ VITEX
ΣΕΡΒΙΑ

Vitex Doo
Kralja Petra 89
Nova Pazova, 22330 Serbia
T:  +381 22 325327
E: admin@vitex.rs

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Витекс България ЕООД

гр. София, р-н Връбница

кв. „Толева махала“, бул.

„Европа“ № 251,

T: 07001333
E: office@vitex.bg

  • ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΜΕ
  • ΕΛΛΑΔΑ