Δημιουργούμε καθημερινά θαύματα, με επιστήμη, κέφι και φροντίδα.

ΗΓΕΣΙΑ
Η #1 Ελληνικής ιδιοκτησίας βιομηχανία χρωμάτων σε πωλήσεις.

Το πάθος και η αγάπη γιαυτό που κάνουμε μας βελτιώνει συνεχώς, ενώ η αρχή της ομαδικότητας μας καθιστά αποτελεσματικότερους. Η αξιοκρατία αναδεικνύει και επιβραβεύει την συνεισφορά, ανοίγοντας τους ορίζοντες της εταιρικής και προσωπικής ανάπτυξης. Καλλιεργούμε τον ηγέτη μέσα μας για να έχουμε ηγετική θέση στην αγορά.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Η ποιότητα των προϊόντων σε συνδυασμό με τις βέλτιστες υπηρεσίες και την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες του πελάτη και στις συνθήκες της αγοράς μας χαρακτηρίζουν. Η καινοτομία στην τεχνολογία αλλά και στον τρόπο που επιχειρούμε μας διαφοροποιεί.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δραστηριοποιούμαστε ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να συμβάλουμε στην μακροπρόθεσμη ευημερία και προστασία του πλανήτη. Κατά τον σχεδιασμό και παραγωγή των προϊόντων μας λαμβάνουμε υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ενώ παρακολουθούμε συνεχώς τις επιδόσεις μας σε όλους τους άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εντιμότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα μας χαρακτηρίζουν από την ίδρυσή μας και καθιστούν τον κάθε συνεργάτη υποστηρικτή μας. Συνεισφέρουμε στην Ελληνική οικονομία, αλλά και σε όλους τους συμμετόχους μας, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΞΙΑ

Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες μας στους νέους συνδιαμορφώνοντας το μελλοντικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας της επόμενης γενιάς.