VITEX - Vitex.gr

Избирам и оцветявам моето любимо пространство

Нашата визия е да станем първата гръцка, мултинационална, индустриална компания в областта на строителните бои и изолационните материали.

Това е пътят, който следваме, за да се утвърдим като една от най-големите европейски компании в нашия отрасъл. Убедени в способността ни за още по-активно навлизане на гръцкия пазар, както и на други пазари, ние планираме стратегия за пазарна експанзия на нашата компания, като се стремим да утвърдим нашата търговска марка на международния  пазар.

Прочетете нашите новини и съобщения