Η επιστήμη του χρώματος για το μέλλον

Με σύμμαχο την επιστήμη δημιουργούμε καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα που προσθέτουν λειτουργικότητα στις επιφάνειες βελτιώνοντας την ζωή των ανθρώπων

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης παρακολουθεί και αναλύει τις τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και σχεδιάζει νέες λύσεις για το χρώμα και τη δόμηση που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των ιδιωτών, πάντα πάνω στον άξονα της αειφορίας. Με μακροχρόνιες επενδύσεις και με συνεργασίες με οργανισμούς και άλλες επιστημονικές ομάδες από όλον τον κόσμο η Vitex αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες και παράγει πρωτοποριακά προϊόντα για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση διεθνών ζητημάτων όπως η πανδημία και η κλιματική κρίση.

3
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ
3.000.000
Τ.Μ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΗΚΑΝ
20+
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η συμβολή μας σε καινοτόμα προϊόντα

FOS Photocatalytic paint

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της φωτοκατάλυσης, η Vitex σε συνεργασία με την εταιρία τεχνοβλαστό PCN Materials και το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ) δημιούργησε το καινοτόμο χρώμα που βασίζεται σε  δραστικούς φωτοκαταλύτες νανοτιτανίας, για διάσπαση και αποδόμηση ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, με τη χρήση του ορατού φωτός, απαλλάσσοντας τον αέρα από ανόργανους και οργανικούς αέριους ρύπους βλαβερές πτητικές ουσίες και δυσάρεστες μυρωδιές.

VAIRO Healthcare Technology

H καινοτόμος τεχνολογία VAIRO, αναπτύχθηκε στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της VITEX κατά τη διάρκεια της πανδημίας δίνοντας απάντηση στις προκλήσεις και απαιτήσεις που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού. Με την τεχνολογίας VAIRO, το χρώμα αναστέλλει την ανάπτυξη ιών και βακτηρίων – μεταξύ των οποίων και ο SARS-CoV2 – και εκμηδενίζει σχεδόν τη δυνατότητα μετάδοσής τους, μέσω των βαμμένων επιφανειών.

ΠΡΟΪΟΝ

Meteo Works

H κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για βιώσιμες πόλεις οδήγησαν την Vitex στην ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν την τεχνολογία Meteo Works για προσαρμογή των χρωμάτων στις νέες συνθήκες. Το ακρυλικό χρώμα ACRYLAN MAX, που η σύνθεσή του βασίζεται στην συγκεκριμένη τεχνολογία, μπορεί να εφαρμοσθεί σε διευρυμένα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος (5 – 45 0C & 50%RH) ακόμη και εν μέσω απρόβλεπτων ακραίων καιρικών φαινομένων, συγκριτικά με τα αντίστοιχα χρώματα που διατίθενται στην αγορά. 

ΠΡΟΪΟΝ

Ελάτε μαζί μας να σχεδιάσουμε το χρώμα και τις δομικές λύσεις του μέλλοντος

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ομαδική δουλειά είναι δομικό στοιχείο της επιστήμης και της προόδου. Καλούμε όλους όσους θέλουν να γίνουν μέρος θετικής αλλαγής για το μέλλον να γίνουν μέρος της ομάδας μας.