Παράγουμε στο πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστοποιημένο και βραβευμένο για τις επιδόσεις του.

Το εργοστάσιο αποτελεί ορόσημο της βιομηχανίας χρώματος ως ένα από τα λίγα σε ολόκληρο τον κόσμο που λειτουργούν με βάση πρακτικές ZERO WASTE και NET ZERO ENERGY, διαθέτοντας φωτοβολταϊκό πάρκο οροφής, επιφάνειας 10.000 τ.μ. ισχύος 1ΜW

Το 2022 ολοκληρώθηκε  το επενδυτικό πλάνο για νέα μονάδα παραγωγής στη θέση Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου, με στόχο τον πολλαπλασιασμό της παραγωγικής και αποθηκευτικής δυναμικότητας για τα προϊόντα του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής προϊόντων υγρομόνωσης Hermes.

Ποιότητα

Ο όρος Ποιότητα στη VITEX ΑΕ. σημαίνει ότι οι παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές της εταιρείας και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Υγεία & Ασφάλεια

Ο όρος Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σημαίνει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτελούνται με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία - τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών - των ενδιαφερόμενων μερών και των εξωτερικών παρόχων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Ο όρος Περιβαλλοντική Πολιτική στην εταιρεία μας σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή και τεχνική υποστήριξη οικοδομικών, βιομηχανικών και ναυτιλιακών χρωμάτων – βερνικιών, ασφαλτικών και δομικών-μονωτικών υλικών

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η VITEX Α.Ε εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα:

• EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
• EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• ΕΝ ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
για το πεδίο εφαρμογής