1.

Αποκλειστικός έταιρος

για την Ελλάδα της διεθνής ένωσης ανεξάρτητων παραγωγών χρωμάτων.

2.

Μέλος

που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

3.

Μέλος

του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Χρωμάτων και Μελανιών.

4.

Αποκλειστικός έταιρος

για την Ελλάδα του Διεθνή οργανισμού παραγωγών χρωμάτων και συναφών προϊόντων.

5.

Μέλος

της πρωτοβουλίας που προβάλλει την ηγετική σκέψη σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδεικνύοντας την πρωταρχική σημασία της επιχειρηματικότητας που συμβάλλει στο μετασχηματισμό της κοινωνίας.

6.

Μέλος

του ινστιτούτου που έχει στόχο την προώθηση, ανάπτυξη και εμπέδωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πολίτη, καταναλωτή, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και η ανάπτυξη κουλτούρας στην εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα.

7.

Εταίρος

στο Group που αποτελεί μία παγκόσμια μη κερδοσκοπική ένωση παραγωγών χρωμάτων με στόχο την συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη χρωμάτων.