Τα Νέα μας

Βάζουμε χρώμα στη Βιωσιμότητα

«Το χρώμα είναι μια αίσθηση που δημιουργείται στον εγκέφαλο από την αλληλουχία των ηλεκτρικών ώσεων που φθάνουν σε αυτόν μέσω του οπτικού νεύρου». Αυτό λέει ο επίσημος ορισμός και η Vitex δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει.

Από το 1932 άλλωστε, γνωρίζει καλά το «σύμπαν» των χρωμάτων και συνεχίζει δυναμικά σε ένα κόσμο που αλλάζει με πιο γρήγορους ρυθμούς από ποτέ.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, οι βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο επαναξιολογούν τις δραστηριότητές τους για να ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα υιοθετώντας βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Ο πλανήτης μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη φροντίδα μας! Να τον μονώσουμε, να τον φρεσκάρουμε, να τον βάψουμε με τα χρώματα του μέλλοντος, για εμάς και τις γενιές που έρχονται. Γι’ αυτό, στον τομέα της, η Vitex πρωτοπορεί!

Ωστόσο, η βιομηχανία χρωμάτων γενικά, χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους, καταναλώνει ενέργεια και παράγει απόβλητα, ενώ κάθε βήμα στην αλυσίδα παραγωγής δυνητικά, επηρεάζει το περιβάλλον.

Η Vitex δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Παράγει τα ομώνυμα οικοδομικά χρώματα, το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitextherm και τα ασφαλτικά υγρομονωτικά προϊόντα Hermes.

Η ανάγκη των καιρών για  βιώσιμες και οικολογικές πρακτικές, οδήγησε τη Vitex όχι απλά να ακολουθήσει το ρεύμα αλλά να το ορίσει!

«Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες και εταιρικές πρακτικές που προωθούν την ευημερία για την κοινωνία και τον πλανήτη»

Μια «Βεντάλια» Πρωτοβουλιών

Η Vitex «ανοίγει» μια βεντάλια πρωτοβουλιών πάνω σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση

Μια από τις κύριες προτεραιότητες της Vitex αποτελεί η υιοθέτηση πρακτικών Χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης, ενισχύεται η διαφανής λειτουργία και η ανταγωνιστικότητα.

Φροντίδα για τους εργαζόμενους

Η ανάπτυξη της Vitex οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους της. Η βιώσιμη ανάπτυξη στη Vitex επεκτείνεται και στην ευημερία των εργαζομένων της. Είναι γνωστό ότι οι ομάδες «ανθίζουν» σε ασφαλές και αξιοκρατικό περιβάλλον. Η Vitex προώθησε μεθοδικά εργασιακές πρακτικές που προωθούν τις έννοιες της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αφοσίωσης στις εταιρικές αξίες, τις ίσες ευκαιρίες και την εποικοδομητική αξιολόγηση.

 

Κοινωνική Συνεισφορά

Από την Τράπεζα Χρώματος που καλύπτει ανάγκες συνανθρώπων μας που χρειάζονται υποστήριξη, όπως προς στα σχολεία στην Θεσσαλία που επλήγησαν από τις πλημμύρες το Σεπτέμβριο του 2023, στην μπλε γραμμή του Μαραθωνίου και τη στήριξη του MDA, η Vitex υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων, υποστηρίζοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δομές και ΜΚΟ.

Προϊοντική υπευθυνότητα

Από την ώρα που ένα συμβόλαιο για την προμήθεια πρώτων υλών θα κλείσει, μέχρι το προϊόν να φτάσει στην επιφάνεια που θα εφαρμοστεί, η Vitex φροντίζει για την άριστη σχέση, τόσο με τους προμηθευτές, όσο και με τους πελάτες της, καθώς δεσμεύεται για την παροχή προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων με συνεχείς ελέγχους ποιότητας.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας της Vitex.

Οι επιδόσεις της σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπών και διαχείρισης αποβλήτων βελτιώνονται συνεχώς.

Ο ανοιχτός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας περιβαλλοντικής ευαισθησίας, συνεισφέρει ώστε να υιοθετηθούν πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Vitex, τη συνετή και ορθολογική λήψη κατάλληλων μέτρων μείωσης των ενεργειακών αναγκών, τη σχεδίαση προϊόντων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και τη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία.

«Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί μια αυξανόμενη προτεραιότητα στον σχεδιασμό των προϊόντων αλλά και των κτιρίων»

 

Κυκλική Οικονομία, Κύκλος Ζωής

Η Vitex υποστηρίζει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και παραγωγής.

Τι σημαίνει όμως «κυκλική οικονομία»;  Είναι η εξοικονόμηση και η αποφυγή κατασπατάλησης των φυσικών πόρων με παράλληλη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος ζωής των τριών προïοντικών τομέων ξεκινάει από τις πρώτες ύλες, περνάει στη διαδικασία παραγωγής και καταλήγει στη διάθεση των τελικών προϊόντων.

Η Vitex, σε συστηματική βάση, επιδιώκει τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πρώτων υλών και προχωράει στην απεξάρτηση από πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας που βασίζονται σε ορυκτά.

Εδώ και πολλά χρόνια η Vitex εστιάζει στις δράσεις που αφορούν τις «πράσινες κατασκευές», δίνοντας βαρύτητα στο να προσφέρει βιώσιμες λύσεις, πιστοποιημένες και συμβατές με τα Συστήματα Αξιολόγησης πράσινων κτιρίων αλλά και συστήματα που δίνουν έμφαση στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται εντατικά και στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη για το μέλλον.

 

Θέλω να Ακούσω Αριθμούς

Η Vitex καταγράφει συνεχώς τις περιβαλλοντικές συνέπειες κάθε δραστηριότητάς της δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της, την πρόληψη της ρύπανσης, την ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, και τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του 2022, η Vitex απασχολεί 315 εργαζομένους, εκ των οποίων το 36% των διοικητικών στελεχών είναι γυναίκες. Έχει μερίδιο 25% στην ελληνική αγορά με κύκλο εργασιών πάνω από 63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Βραβεύτηκε με το ελληνικό πρότυπο αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ethos Gold» και σε 650.000 άνθρωπο-ώρες εργασίας δεν είχε ούτε ένα ατύχημα.

Αναφορικά με το περιβάλλον, η Vitex κατανάλωσε  100% ενέργεια από ΑΠΕ (Αιολική Ενέργεια-πιστοποιημένες ΕγγυήσειςΠροέλευσης / Guarantees of Origin) μηδενίζοντας τις συνολικές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στον αντίποδα η συνολική ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των εγκαταστάσεών της ανήλθε σε 996,39 MWh σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Επίσης, μείωσε, σε σχέση με το 2021, τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2,7%, την κατανάλωση πετρελαίου κατά 3,8%, την κατανάλωση νερού κατά 8,6%, τα συνολικά απόβλητα κατά 7,6% και τα επικίνδυνα απόβλητα κατά 34,6%.

 

Με το… χρώμα στραμμένο στο μέλλον

Για τη Vitex, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλά μια απάντηση στην κλιματική κρίση αλλά μια υπεύθυνη απόφαση με το βλέμμα στραμμένο στο περιβάλλον και τους πολίτες.

Με την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων, η Vitex συνεχίζει δυναμικά και με καθαρή περιβαλλοντική συνείδηση να μας δίνει τα ιδανικά υλικά για έναν καινούργιο, χρωματιστό κόσμο.