Τα Νέα μας

Πρώτη Χρωμοδοσία της #1 ενέργειας της Τράπεζας Χρώματος: Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων

Τα πρώτα λίτρα Vitex with Vairo, από την 1η ενέργεια της Τράπεζας Χρώματος μόλις παραδόθηκαν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων. Ευχαριστούμε  για την συμβολή του, τον τοπικό συνεργάτη και Χρωμοδότη,  το Χρωματοπωλείο της κ. Άννας Μαύρου. Αναμένουμε με μεγάλη χαρά την αναβάθμιση και την προστασία του ιατρείου.