Εργαζόμενοι

Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον αριστείας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, το οποίο θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων μας που αποτελούν τον πολυτιμότερο πόρο της Vitex για την υλοποίηση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξή της, και την εξασφάλιση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της. Λειτουργούμε υπεύθυνα και τοποθετούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας, στηρίζοντάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας και ανέλιξής τους.

Κεντρικούς πυλώνες της κουλτούρας και της διαχρονικής στρατηγικής μας αποτελούν:

  • Προστασία της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας
  • Αξιοκρατική προσέλκυση εργαζομένων
  • Συνεχής εκπαίδευση και αξιοκρατική αξιολόγηση
  • Παροχή αμοιβών και παροχών πάνω από το μέσο όρο της αγοράς
  • Διατήρηση και ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων
  • Ανοιχτή και απρόσκοπτη επικοινωνία

Πελάτες

Βάζοντας στο επίκεντρο τον «άνθρωπο» κι όχι τον «πελάτη», στη Vitex ακολουθούμε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, με σκοπό να εντοπίσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του. Το νέο μοντέλο πωλήσεων που ονομάζουμε Family To Family (F2F), βασίζεται κυρίως στη βαθιά γνώση για τις ανάγκες των πελατών και των διαδικασιών αγορών τους, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπήρχε μεταξύ της προηγούμενης γενιάς των ιδρυτών της Vitex και των πατεράδων των σημερινών χρωματοπωλών και στις επενδύσεις της εταιρίας που έδωσαν ανάπτυξη στο κατάστημα του χρωματοπώλη.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε σχέσεις μακροπρόθεσμης αξίας εστιάζοντας στον παράγοντα άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις, επιδιώκοντας οι πελάτες μας να απολαμβάνουν μαζί μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δεν μπορεί να καλύψει ο ανταγωνισμός.

Κοινωνική Συνεισφορά

Από την αρχή της δραστηριοποίησής της, η Vitex λειτουργεί με αδιάλειπτο αίσθημα ευθύνης και συνεισφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, για εμάς, εκτείνεται πέρα από την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο εταιρικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.

Η Εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν. Αξιολογεί και ιεραρχεί τις ανάγκες και στη συνέχεια σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις με κριτήριο την κάλυψη πραγματικών και σημαντικών αναγκών (στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος και πολιτισμού).

Ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. φυσικές καταστροφές) πέραν του καθιερωμένου προγραμματισμού του πλάνου κοινωνικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.