Τα Νέα μας

Ημέρα παιδιών Vitex

Στις 20 Ιουνίου είχαμε τη χαρά να περάσουμε μία μέρα με τα παιδιών των εργαζομένων Vitex. Παιδά δημοτικού και γυμνασίου φιλοξενήθηκαν στα γραφεία και στο εργοστάσιο του Ήμερου τόπου απολεμβάνοντας ένα γεμάτο πρόγραμμα, που περιλάμβανε ξεναγήσεις, ιστορίες από την Vitex, πειράματα Χημείας και ζωγραφική. Τα παιδιά όλων των ηλικιών είχαν τη χαρά να δουν και να πάρουν μέρος στα πειράματα του Mr Chem – Δημήτρη Κουκλουμάση.

Η χαρά μικρών και μεγάλων ήταν αντιπωσιακά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων στο τέλος της ημέρας !