VITEX - Vitex.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VITEX A.E.» και δ.τ. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ» με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113357952000 (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα την 25η Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.000.000€ με την ακύρωση 200.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία και με επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αυτών, προς τον σκοπό διαφοροποίησης των επενδύσεων των μετόχων, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 23.000.000€ και θα διαιρείται σε 2.300.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ η καθεμία.

 

Ασπρόπυργος, 1 Μαρτίου 2021