Η προσέγγισή μας

Η VITEX έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού ενσωματώνοντας πολιτικές προσανατολισμένες στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Η Πολιτική ΕΚΕ είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας: Αριστεία, Εντιμότητα, Διαφάνεια και Υπευθυνότητα.

Η Πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση της Εταιρίας, η οποία δεσμεύεται για:

  • την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με προώθηση των ίσων ευκαιριών και σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών π.χ. περαστικών, επισκεπτών, συμβούλων κ.τ.λ.
  • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών και των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας σε σταθερή βάση.
  • τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων , μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης.
  • τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης
  • την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμέτοχους

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
( πατήστε εδώ ή κατεβάστε)

H Vitex αξιολογείται σε ετήσια βάση και είναι πιστοποιημένη με το ελληνικό πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS

ethos

Η Vitex είναι η πρώτη Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων που δημοσίευσε εθελοντικά Έκθεση Κοινωνικής Ευθύνης.

Mπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τον πρόσφατο Απολογισμό μας

Για σχόλια και παρατηρήσεις πατήστε εδώ

Κοινωνία

Η Vitex επιχειρεί με υπευθυνότητα και υποστηρίζει τις κοινωνίες δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται, φροντίζοντας να αυξάνει τη θετική επίδραση και να συμβάλει στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για αυτές.

Η πρωτοβουλία της Vitex ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣστοχεύει με τις ΧΡΩΜΟΔΟΣΙΕΣ της να αποτελέσει ένα πυλώνα συλλογικής και συνεργατικής Κοινωνικής Ευθύνης του ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα trapezachromatos.gr

Περιβάλλον

Στην Vitex καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας φιλοσοφίας αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Στρατηγική προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων μας καθώς επιδιώκουμε να λειτουργούμε με ευαισθησία και υπευθυνότητα προς το φυσικό περιβάλλον.

Οι ΄Άνθρωποί μας

Λειτουργούμε υπεύθυνα και τοποθετούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας, στηρίζοντάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας και ανέλιξής τους.

Κεντρικοί πυλώνες της κουλτούρας και διαχρονικής στρατηγικής μας αποτελούν η αξιοκρατική προσέλκυση εργαζομένων, η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, η αξιοκρατική αξιολόγησή τους, η παροχή αμοιβών και παροχών πάνω από το μέσο όρο της αγοράς, η διατήρηση και ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων, η ανοιχτή και απρόσκοπτη επικοινωνία, και η προστασία της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των ανθρώπων μας.

Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των ανθρώπων μας, επιμελούμαστε την παροχή κατάλληλων συνθηκών εργασίας, και μεριμνούμε για ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών και συνεχούς εξέλιξης, με έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υποστηρίζουμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υποστηρίζουμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προσθήκη 174 Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας σε 15 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Προσφέρουμε αντιμικροβιακά χρώματα Vitex για προστασία περισσότερων από 20.000 m² στις σχετικές νοσοκομειακές μονάδες.

Στηρίζουμε έμπρακτα το ίδρυμα Make-A-Wish

Στηρίζουμε έμπρακτα  το ίδρυμα Make-A-Wish – έναν από τους σημαντικότερους κοινωφελείς φορείς της χώρας μας, με πλούσια δράση όλα αυτά τα χρόνια. Για το λόγο αυτό, ποσοστό των πωλήσεων του Vitex Eco υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Make-Α-Wish.