Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

VISTO

0,00
Υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος

VISTO READY FINE

0,00
Έτοιμος Στόκος σπατουλαρίσματος

VISTO READY SMOOTH

0,00
Έτοιμος Στόκος σπατουλαρίσματος για λείες επιφάνειες

ACRYLIC PUTTY

0,00
Ακρυλικός στόκος οικοδομών

LIGHT ACRYLIC PUTTY

0,00
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος οικοδομών

SILACRYL ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

0,00
Βαφόμενος ακρυλικός στόκος

ELASTOMERIC PUTTY

0,00
Ελαστομερής στόκος