Stvaranje svakodnevnih čuda uz znanost, zabavu i brigu

LIDERSKA POZICIJA
Prvo mesto među proizvođačima boje u Grčkoj kada se radi o prodaji.

Strast i ljubav prema ovom poslu doprinose stalnom poboljšanju učinaka. Timski duh višestruko uvećava ličnu sposobnost i čini nas efikasnijim. Zasluženim se promovišu i nagrađuju doprinosi i postignuća i istovremeno otvaraju horizonti, kako za razvoj kompanije, tako i za lični razvoj. U sebi razvijamo liderske sposobnosti za vodeću poziciju na tržištu.

IZVANREDAN KVALITET

Visok kvalitet naših proizvoda u kombinaciji sa optimalnim uslugama koje pružamo i fleksibilnošću da se efikasno prilagođavamo potrebama korisnika, kao i okolnostima uopšte, predstavljaju naše glavne odlike. Ono po čemu se od drugih razlikujemo jesu tehnološke inovacije, kao i način na koji poslujemo.

PREDUZETNIŠTVO ZA PRIMER

Čestitost, transparentnost i odgovoran stav jeste ono čime se naša kompanija odlikuje od svog osnivanja, zbog toga joj i svaki naš saradnik istovremeno pruža svu svoju podršku. Dajemo svuda svoj doprinos razvoju lokalne privrede, ne samo po osnovu poslova koje obavljamo, već pre svega zato što predstavljamo dobar primer koji treba slediti i na taj način širimo evropski ideal poslovanja.

ODRŽIVI RAZVOJ

Naši se proizvodi izrađuju na način da sledimo i najbolju praksu u cilju poboljšanja kvaliteta života, kako u sadašnjem, tako i u budućem periodu. Proizvode projektujemo tako da oni imaju svoje mesto u ekonomiji recikliranja, čime se višestruko uvećava vek trajanja i upotrebni period ofarbanog objekta, a istovremeno odlaže ili sprečava stvaranje novih otpadnih materijala i posledični gubitak resursa.

DUGOROČNE VREDNOSTI

Stvaramo dodatu vrednost za naše korisnike, dobavljače, zaposlene, sa naše saradnike, ali i za širu društvenu zajednicu. Svoje vrednosti prenosimo na mlade i zajednički oblikujemo preduzetničke okvire za buduće generacije.