01

Kako farbati zidove i plafon

Opšta uputstva za radne površine koje nisu prethodno bojene

Dobro očistite radnu površinu

Podloga nemojte nanositi sve dok kompletno ne uklonite prašinu, rđu, plesan i slično. Išmirglajte dobro radnu površinu i uverite se da je potpuno suva pre podlogiranja. Ukoliko je potrebno da očistite neku površinu (zida na primer), nemojte koristiti jake deterdžente koji bi mogli u nju da prodru i da je impregniraju, pošto bi to smanjilo efikasnost boje. Ukoliko koristite kućne izbeljivače za čišćenje, uverite se da je radna površina potpuno suva pre nego što nanesete podlogu.

 

Izaberite grund

Izbor adekvatnog podlogiranja  je od kritične važnosti pošto želite da za rezultat dobijete visok kvalitet. Podloga  je suštinski faktor u slučaju da radite sa veoma poroznom površinom, ili pak ukoliko se njen stepen poroznosti bitno razlikuje na pojedinim delovima. Na umu uvek imajte sledeće opšte pravilo: Svaka površina koja nije ranije bojena se mora podlogirati. Različite su vrste podloge projektovane specijalno za posebne vrste površine od drveta, kamena, gipsa ili metala, stoga je jako važno da odaberete pravi u zavisnosti od površine na kojoj radite.

Pročitajte pažljivo specifikacije proizvođača vezano za ekonomičnost pokrivenosti proizvodom (tojest koliku površinu možete ofarbati jednim litrom boje), zatim da biste saznali koliko vremena je potrebno da se namaz osuši, maksimalni period tokom kojeg podloga ne mora da se ofarba, kao i da li se preporučuje nanošenje i drugog sloja podloge. Ovi su faktori od velikog značaja za dobijanje najboljih mogućih rezultata sa finalnim slojem boje.

 

 

Opšta uputstva za radne površine koje su ranije bojene

 

Podloga je takođe veoma efikasan kada se koristi na ranije bojenim površinama koje su u dobrom stanju, s obzirom da uvećava stepen adhezivnosti finalne boje. Pažljivo pregledajte površinu kako bi uočili eventualne pukotine, ljuspe boje, nabubrene delove ili mesta na kojima je boja počela da se odlepljuje.

Utvrdite pažljivo količinu i stepen oštećenja, te u zavisnosti od slučaja pre podlogiranja primenite neku između niže navedenih metoda:

Struganje

Struganje predstavlja najefikasniji metod za uklanjanje ljuspi boje sa svih ravnih površina od  kamena, drveta i drugih. Da bi postigli maksimalne rezultate koristite dobar alat za struganje (neki oštar predmet ili ručni strugač) i vršite ravnomerno pritisak tokom struganja. Struganje vršite uvek u istom pravcu, a u nastavku stružite pod vertikalnim uglom (od 90 stepeni) na prethodni pravac. U uglovima i na kružnim delovima za struganje koristite odgovarajući alat. Kada stružete površine od drveta, posebnu pažnju obratite na to da ne stružete previše jako kako ne bi oštetili drvo. Na tvrdim  površinama (kao što su one od metala), koristite strugač sa dve drške. Kada završite sa struganjem, šmirgl papirom srednjeg stepena finoće uklonite ostatke stare boje i izglačajte radnu površinu. Tokom rada koristite zaštitne naočare ili masku za oči, radno odelo da zaštitite kožu i izbegavajte da udišete prašinu, zato koristite masku za disanje.

 

Upotreba četke

Tvrdom četkom možete sastrugati i ukloniti ljuspe boje sa zidova i drveta (na drvetu četkom radite u pravcu vlakana drveta. Pošto uklonite ostatke stare boje, površinu izglačajte šmirgl papirom. Obavezno primenite sve mere zaštite, zaštitne naočare i masku za oči, kožne ili radne rukavice za zaštitu kože, a i izbegavajte da udišete prašinu, zato koristite masku za disanje.

 

Šmirglanje

Po završetku struganja ili uklanjanja stare boje četkom, koristite šmirgl papir za glačanje radne površine. Prema datom redosledu i u zavisnosti od vrste površine, prvo koristite grublji šmirgl papir, zatim šmirgl papir srednjeg stepena finoće, a na kraju najfiniji.

 

 

 

Zidovi

Proverite da li na zidu ima prljavštine, mrlja, prašine i sličnog, te ukoliko ima, očistite ih odgovarajućim deterdžentom. U svakom slučaju pre nanošenja boje na radnoj površini ne sme biti nikakvih ostataka prašine, prljavštine ili deterdženta, stoga obavezno ostavite radnu površinu da se dobro osuši. U slučaju da na površini uočite manje pukotine, prekrijte ih gitom. Na novim površinama koje nisu ranije farbane sledite opšta uputstva.

 

Ukoliko je radna površina ranije bojena, uklonite sve ljuspe boje, ostružite i dobro išmirglajte na način naveden u opštim instrukcijama za nefarbane površine (korišćenjem strugača, četke, glačanje). Gitom popunite pukotine i izravnajte pre nego što nanesete grund. Nanesite jedan sloj grunda (na bazi rastvarača ili vode) i ostavite da se dobro osuši. Ukoliko niste sigurni koliko dugo treba da se suši, pročitajte uputstva proizvođača. Konačno, nanesite boju po svom izboru prema datim instrukcijama.

 

Površine od drveta

 

Uklonite svu prljavštinu, mrlje i prašinu odgovarajućim deterdžentom. U slučaju da površina nije ravna, izglačajte je šmirgl papirom srednjeg stepena finoće i to u pravcu vlakana i pažljivo, nikada nasuprot, dijagonalno, pa ni transverzalno u odnosu na smer kojim se vlakna pružaju. Svu prašinu uklonite krpom, a najbolji efekat ćete postići ukoliko prebrišete mokrom i dobro isceđenom krpom. Sačekajte 30 minuta da se vlakna drveta vrate u prvobitnu poziciju, pa izglačajte šmirgl papirom najvećeg stepena finoće. Time ćete sprečiti uzvišenje vlakana kad nanesete podlogu ili boju. Nanesite deblji sloj podloge čime ćete blokirati mrlje i učiniti površinu vodootpornom, pa ostavite da se dobro osuši. Ukoliko je potrebno, nanesite i drugi sloj. Pre nanošenja finalnog sloja boje, eventualno će biti potrebno da površinu fino izglačate. Ukoliko koristite sredstva na bazi rastvarača, neophodno je da prostor stalno bude provetravan i da koristite masku za zaštitu kod disanja.

 

Površine od metala

 

Najveći broj farbi ne prianja dobro uz površine velike sjajnosti, bilo nove ili one koje su ranije već bile bojene, stoga je neophodno da ih pre farbanja adekvatno pripremite. Išmirglajte dobro novim šmirgl papirom velikog stepena finoće, pa mokrom krpom uklonite svu prašinu sa radne površine.

Možete da koristite hemijska sredstva, odstranjivače ili rastvarače kod obrade površine, međutim u tom slučaju treba da koristite hemikalije sa izuzetnom pažnjom. Takođe treba voditi računa da se takva prostorija provetrava, otvorite prozore i ne dozvolite da dođe do stvaranja isparenja kod upotrebe hemijskih sredstava. Izbeći ćemo upotrebu hemikalija ukoliko koristimo specijalni podlogu za glatke površine. Potrebno je ispoštovati sva uputstva proizvođača, a kada koristite hemikalije kao što su jaki rastvarači, preduzmite sve mere bezbednosti (zaštitne naočare, rukavice, masku i radno odelo).

 

Čišćenje rastvaračem

Može biti u vidu čišćenja površine krpom i rastvaračem, uranjanjem u rastvarač, rasprskavanjem rastvarača, ili laganim protrljavanjem. Rastvarač se uglavnom koristi za uklanjanje ulja, masnih supstanci, prašine, polutanata i organskih elemenata. Neorganski elementi kao što su flora, jedinjenja sumpora ili rđa se ne rastvaraju upotrebom organskih rastvarača.

 

Uporeba odgovarajućeg alata

Pre upotrebe uklonite masne supstance i ulje čišćenjem i pranjem površine. Istružite i izglačajte površinu da bi uklonili ljuspe stare boje, rđu i svaku drugu nečistoću. Za takvu se upotrebu preporučuju sledeće vrste alata: šmirgl papir, četke, strugači i slično.

 

 

Posebni slučajevi

 

Gljivice, plesan

Gljivice se pojavljuju u vidu crnih, sivih i smeđih tačaka na zidovima i drugim površinama sa kojih je jako teško ukloniti ih. Ukoliko gljivice ne budu uklonjene pre nanošenja grunda, proširiće se u samoj boji i oštetiti je.

Ukoliko ima plesni, koristite smešu vode i izbeljivača na bazi hlora u srazmeri 3:1 , ili pak takvu površinu operite nekim specijalnim fungicidnim sredstvom. Sunđerom nanesite ovo sredstvo i pola metra izvan oblasti koja je zahvaćena plesni, kako biste bili sigurni da niste ostavili neki deo u kome ima plesni, a zatim ostavite da deluje najmanje 20 minuta. Pošto se sredstvo osuši, ponovite postupak. Zatim isperite takvu površinu vodom i blagim deterdžentom (na primer sredstvom za pranje sudova). Konačno, isperite dobro i ostaviite da se osuši.

 

Mrlje od nikotina, dima, masnoće i požara

Deterdžentom očistite takvu površinu što najbolje možete i dobro je isperite. Ostavite da se osuši pa nanesite podlogu ili izolaciono sredstvo koje je vodootporno i štiti od pojave mrlja. Ukoliko je potrebno, nanesite još jedan sloj. Čim podloga se osuši, nanesite jedan sloj finalne boje. U slučaju da je data površina oštećena u požaru, podloga na bazi rastvarača pruža kombinaciju za pokrivanje mrlja i neutralizacijumirisa.

02

Kako farbati površine od drveta

Opšta uputstva za radne površine koje nisu prethodno bojene

Dobro očistite radnu površinu

Podloga nemojte nanositi sve dok kompletno ne uklonite prašinu, rđu, plesan i slično. Išmirglajte dobro radnu površinu i uverite se da je potpuno suva pre podlogiranja. Ukoliko je potrebno da očistite neku površinu (zida na primer), nemojte koristiti jake deterdžente koji bi mogli u nju da prodru i da je impregniraju, pošto bi to smanjilo efikasnost boje. Ukoliko koristite kućne izbeljivače za čišćenje, uverite se da je radna površina potpuno suva pre nego što nanesete podlogu.

 

Izaberite grund

Izbor adekvatnog podlogiranja  je od kritične važnosti pošto želite da za rezultat dobijete visok kvalitet. Podloga  je suštinski faktor u slučaju da radite sa veoma poroznom površinom, ili pak ukoliko se njen stepen poroznosti bitno razlikuje na pojedinim delovima. Na umu uvek imajte sledeće opšte pravilo: Svaka površina koja nije ranije bojena se mora podlogirati. Različite su vrste podloge projektovane specijalno za posebne vrste površine od drveta, kamena, gipsa ili metala, stoga je jako važno da odaberete pravi u zavisnosti od površine na kojoj radite.

Pročitajte pažljivo specifikacije proizvođača vezano za ekonomičnost pokrivenosti proizvodom (tojest koliku površinu možete ofarbati jednim litrom boje), zatim da biste saznali koliko vremena je potrebno da se namaz osuši, maksimalni period tokom kojeg podloga ne mora da se ofarba, kao i da li se preporučuje nanošenje i drugog sloja podloge. Ovi su faktori od velikog značaja za dobijanje najboljih mogućih rezultata sa finalnim slojem boje.

 

 

Opšta uputstva za radne površine koje su ranije bojene

 

Podloga je takođe veoma efikasan kada se koristi na ranije bojenim površinama koje su u dobrom stanju, s obzirom da uvećava stepen adhezivnosti finalne boje. Pažljivo pregledajte površinu kako bi uočili eventualne pukotine, ljuspe boje, nabubrene delove ili mesta na kojima je boja počela da se odlepljuje.

Utvrdite pažljivo količinu i stepen oštećenja, te u zavisnosti od slučaja pre podlogiranja primenite neku između niže navedenih metoda:

Struganje

Struganje predstavlja najefikasniji metod za uklanjanje ljuspi boje sa svih ravnih površina od  kamena, drveta i drugih. Da bi postigli maksimalne rezultate koristite dobar alat za struganje (neki oštar predmet ili ručni strugač) i vršite ravnomerno pritisak tokom struganja. Struganje vršite uvek u istom pravcu, a u nastavku stružite pod vertikalnim uglom (od 90 stepeni) na prethodni pravac. U uglovima i na kružnim delovima za struganje koristite odgovarajući alat. Kada stružete površine od drveta, posebnu pažnju obratite na to da ne stružete previše jako kako ne bi oštetili drvo. Na tvrdim  površinama (kao što su one od metala), koristite strugač sa dve drške. Kada završite sa struganjem, šmirgl papirom srednjeg stepena finoće uklonite ostatke stare boje i izglačajte radnu površinu. Tokom rada koristite zaštitne naočare ili masku za oči, radno odelo da zaštitite kožu i izbegavajte da udišete prašinu, zato koristite masku za disanje.

 

Upotreba četke

Tvrdom četkom možete sastrugati i ukloniti ljuspe boje sa zidova i drveta (na drvetu četkom radite u pravcu vlakana drveta. Pošto uklonite ostatke stare boje, površinu izglačajte šmirgl papirom. Obavezno primenite sve mere zaštite, zaštitne naočare i masku za oči, kožne ili radne rukavice za zaštitu kože, a i izbegavajte da udišete prašinu, zato koristite masku za disanje.

 

Šmirglanje

Po završetku struganja ili uklanjanja stare boje četkom, koristite šmirgl papir za glačanje radne površine. Prema datom redosledu i u zavisnosti od vrste površine, prvo koristite grublji šmirgl papir, zatim šmirgl papir srednjeg stepena finoće, a na kraju najfiniji.

 

 

 

Zidovi

Proverite da li na zidu ima prljavštine, mrlja, prašine i sličnog, te ukoliko ima, očistite ih odgovarajućim deterdžentom. U svakom slučaju pre nanošenja boje na radnoj površini ne sme biti nikakvih ostataka prašine, prljavštine ili deterdženta, stoga obavezno ostavite radnu površinu da se dobro osuši. U slučaju da na površini uočite manje pukotine, prekrijte ih gitom. Na novim površinama koje nisu ranije farbane sledite opšta uputstva.

 

Ukoliko je radna površina ranije bojena, uklonite sve ljuspe boje, ostružite i dobro išmirglajte na način naveden u opštim instrukcijama za nefarbane površine (korišćenjem strugača, četke, glačanje). Gitom popunite pukotine i izravnajte pre nego što nanesete grund. Nanesite jedan sloj grunda (na bazi rastvarača ili vode) i ostavite da se dobro osuši. Ukoliko niste sigurni koliko dugo treba da se suši, pročitajte uputstva proizvođača. Konačno, nanesite boju po svom izboru prema datim instrukcijama.

 

Površine od drveta

 

Uklonite svu prljavštinu, mrlje i prašinu odgovarajućim deterdžentom. U slučaju da površina nije ravna, izglačajte je šmirgl papirom srednjeg stepena finoće i to u pravcu vlakana i pažljivo, nikada nasuprot, dijagonalno, pa ni transverzalno u odnosu na smer kojim se vlakna pružaju. Svu prašinu uklonite krpom, a najbolji efekat ćete postići ukoliko prebrišete mokrom i dobro isceđenom krpom. Sačekajte 30 minuta da se vlakna drveta vrate u prvobitnu poziciju, pa izglačajte šmirgl papirom najvećeg stepena finoće. Time ćete sprečiti uzvišenje vlakana kad nanesete podlogu ili boju. Nanesite deblji sloj podloge čime ćete blokirati mrlje i učiniti površinu vodootpornom, pa ostavite da se dobro osuši. Ukoliko je potrebno, nanesite i drugi sloj. Pre nanošenja finalnog sloja boje, eventualno će biti potrebno da površinu fino izglačate. Ukoliko koristite sredstva na bazi rastvarača, neophodno je da prostor stalno bude provetravan i da koristite masku za zaštitu kod disanja.

 

Površine od metala

 

Najveći broj farbi ne prianja dobro uz površine velike sjajnosti, bilo nove ili one koje su ranije već bile bojene, stoga je neophodno da ih pre farbanja adekvatno pripremite. Išmirglajte dobro novim šmirgl papirom velikog stepena finoće, pa mokrom krpom uklonite svu prašinu sa radne površine.

Možete da koristite hemijska sredstva, odstranjivače ili rastvarače kod obrade površine, međutim u tom slučaju treba da koristite hemikalije sa izuzetnom pažnjom. Takođe treba voditi računa da se takva prostorija provetrava, otvorite prozore i ne dozvolite da dođe do stvaranja isparenja kod upotrebe hemijskih sredstava. Izbeći ćemo upotrebu hemikalija ukoliko koristimo specijalni podlogu za glatke površine. Potrebno je ispoštovati sva uputstva proizvođača, a kada koristite hemikalije kao što su jaki rastvarači, preduzmite sve mere bezbednosti (zaštitne naočare, rukavice, masku i radno odelo).

 

Čišćenje rastvaračem

Može biti u vidu čišćenja površine krpom i rastvaračem, uranjanjem u rastvarač, rasprskavanjem rastvarača, ili laganim protrljavanjem. Rastvarač se uglavnom koristi za uklanjanje ulja, masnih supstanci, prašine, polutanata i organskih elemenata. Neorganski elementi kao što su flora, jedinjenja sumpora ili rđa se ne rastvaraju upotrebom organskih rastvarača.

 

Uporeba odgovarajućeg alata

Pre upotrebe uklonite masne supstance i ulje čišćenjem i pranjem površine. Istružite i izglačajte površinu da bi uklonili ljuspe stare boje, rđu i svaku drugu nečistoću. Za takvu se upotrebu preporučuju sledeće vrste alata: šmirgl papir, četke, strugači i slično.

 

 

Posebni slučajevi

 

Gljivice, plesan

Gljivice se pojavljuju u vidu crnih, sivih i smeđih tačaka na zidovima i drugim površinama sa kojih je jako teško ukloniti ih. Ukoliko gljivice ne budu uklonjene pre nanošenja grunda, proširiće se u samoj boji i oštetiti je.

Ukoliko ima plesni, koristite smešu vode i izbeljivača na bazi hlora u srazmeri 3:1 , ili pak takvu površinu operite nekim specijalnim fungicidnim sredstvom. Sunđerom nanesite ovo sredstvo i pola metra izvan oblasti koja je zahvaćena plesni, kako biste bili sigurni da niste ostavili neki deo u kome ima plesni, a zatim ostavite da deluje najmanje 20 minuta. Pošto se sredstvo osuši, ponovite postupak. Zatim isperite takvu površinu vodom i blagim deterdžentom (na primer sredstvom za pranje sudova). Konačno, isperite dobro i ostaviite da se osuši.

 

Mrlje od nikotina, dima, masnoće i požara

Deterdžentom očistite takvu površinu što najbolje možete i dobro je isperite. Ostavite da se osuši pa nanesite podlogu ili izolaciono sredstvo koje je vodootporno i štiti od pojave mrlja. Ukoliko je potrebno, nanesite još jedan sloj. Čim podloga se osuši, nanesite jedan sloj finalne boje. U slučaju da je data površina oštećena u požaru, podloga na bazi rastvarača pruža kombinaciju za pokrivanje mrlja i neutralizacijumirisa.

03

Kako farbati površine od metala

Opšta uputstva za radne površine koje nisu prethodno bojene

Dobro očistite radnu površinu

Podloga nemojte nanositi sve dok kompletno ne uklonite prašinu, rđu, plesan i slično. Išmirglajte dobro radnu površinu i uverite se da je potpuno suva pre podlogiranja. Ukoliko je potrebno da očistite neku površinu (zida na primer), nemojte koristiti jake deterdžente koji bi mogli u nju da prodru i da je impregniraju, pošto bi to smanjilo efikasnost boje. Ukoliko koristite kućne izbeljivače za čišćenje, uverite se da je radna površina potpuno suva pre nego što nanesete podlogu.

 

Izaberite grund

Izbor adekvatnog podlogiranja  je od kritične važnosti pošto želite da za rezultat dobijete visok kvalitet. Podloga  je suštinski faktor u slučaju da radite sa veoma poroznom površinom, ili pak ukoliko se njen stepen poroznosti bitno razlikuje na pojedinim delovima. Na umu uvek imajte sledeće opšte pravilo: Svaka površina koja nije ranije bojena se mora podlogirati. Različite su vrste podloge projektovane specijalno za posebne vrste površine od drveta, kamena, gipsa ili metala, stoga je jako važno da odaberete pravi u zavisnosti od površine na kojoj radite.

Pročitajte pažljivo specifikacije proizvođača vezano za ekonomičnost pokrivenosti proizvodom (tojest koliku površinu možete ofarbati jednim litrom boje), zatim da biste saznali koliko vremena je potrebno da se namaz osuši, maksimalni period tokom kojeg podloga ne mora da se ofarba, kao i da li se preporučuje nanošenje i drugog sloja podloge. Ovi su faktori od velikog značaja za dobijanje najboljih mogućih rezultata sa finalnim slojem boje.

 

 

Opšta uputstva za radne površine koje su ranije bojene

 

Podloga je takođe veoma efikasan kada se koristi na ranije bojenim površinama koje su u dobrom stanju, s obzirom da uvećava stepen adhezivnosti finalne boje. Pažljivo pregledajte površinu kako bi uočili eventualne pukotine, ljuspe boje, nabubrene delove ili mesta na kojima je boja počela da se odlepljuje.

Utvrdite pažljivo količinu i stepen oštećenja, te u zavisnosti od slučaja pre podlogiranja primenite neku između niže navedenih metoda:

Struganje

Struganje predstavlja najefikasniji metod za uklanjanje ljuspi boje sa svih ravnih površina od  kamena, drveta i drugih. Da bi postigli maksimalne rezultate koristite dobar alat za struganje (neki oštar predmet ili ručni strugač) i vršite ravnomerno pritisak tokom struganja. Struganje vršite uvek u istom pravcu, a u nastavku stružite pod vertikalnim uglom (od 90 stepeni) na prethodni pravac. U uglovima i na kružnim delovima za struganje koristite odgovarajući alat. Kada stružete površine od drveta, posebnu pažnju obratite na to da ne stružete previše jako kako ne bi oštetili drvo. Na tvrdim  površinama (kao što su one od metala), koristite strugač sa dve drške. Kada završite sa struganjem, šmirgl papirom srednjeg stepena finoće uklonite ostatke stare boje i izglačajte radnu površinu. Tokom rada koristite zaštitne naočare ili masku za oči, radno odelo da zaštitite kožu i izbegavajte da udišete prašinu, zato koristite masku za disanje.

 

Upotreba četke

Tvrdom četkom možete sastrugati i ukloniti ljuspe boje sa zidova i drveta (na drvetu četkom radite u pravcu vlakana drveta. Pošto uklonite ostatke stare boje, površinu izglačajte šmirgl papirom. Obavezno primenite sve mere zaštite, zaštitne naočare i masku za oči, kožne ili radne rukavice za zaštitu kože, a i izbegavajte da udišete prašinu, zato koristite masku za disanje.

 

Šmirglanje

Po završetku struganja ili uklanjanja stare boje četkom, koristite šmirgl papir za glačanje radne površine. Prema datom redosledu i u zavisnosti od vrste površine, prvo koristite grublji šmirgl papir, zatim šmirgl papir srednjeg stepena finoće, a na kraju najfiniji.

 

 

 

Zidovi

Proverite da li na zidu ima prljavštine, mrlja, prašine i sličnog, te ukoliko ima, očistite ih odgovarajućim deterdžentom. U svakom slučaju pre nanošenja boje na radnoj površini ne sme biti nikakvih ostataka prašine, prljavštine ili deterdženta, stoga obavezno ostavite radnu površinu da se dobro osuši. U slučaju da na površini uočite manje pukotine, prekrijte ih gitom. Na novim površinama koje nisu ranije farbane sledite opšta uputstva.

 

Ukoliko je radna površina ranije bojena, uklonite sve ljuspe boje, ostružite i dobro išmirglajte na način naveden u opštim instrukcijama za nefarbane površine (korišćenjem strugača, četke, glačanje). Gitom popunite pukotine i izravnajte pre nego što nanesete grund. Nanesite jedan sloj grunda (na bazi rastvarača ili vode) i ostavite da se dobro osuši. Ukoliko niste sigurni koliko dugo treba da se suši, pročitajte uputstva proizvođača. Konačno, nanesite boju po svom izboru prema datim instrukcijama.

 

Površine od drveta

 

Uklonite svu prljavštinu, mrlje i prašinu odgovarajućim deterdžentom. U slučaju da površina nije ravna, izglačajte je šmirgl papirom srednjeg stepena finoće i to u pravcu vlakana i pažljivo, nikada nasuprot, dijagonalno, pa ni transverzalno u odnosu na smer kojim se vlakna pružaju. Svu prašinu uklonite krpom, a najbolji efekat ćete postići ukoliko prebrišete mokrom i dobro isceđenom krpom. Sačekajte 30 minuta da se vlakna drveta vrate u prvobitnu poziciju, pa izglačajte šmirgl papirom najvećeg stepena finoće. Time ćete sprečiti uzvišenje vlakana kad nanesete podlogu ili boju. Nanesite deblji sloj podloge čime ćete blokirati mrlje i učiniti površinu vodootpornom, pa ostavite da se dobro osuši. Ukoliko je potrebno, nanesite i drugi sloj. Pre nanošenja finalnog sloja boje, eventualno će biti potrebno da površinu fino izglačate. Ukoliko koristite sredstva na bazi rastvarača, neophodno je da prostor stalno bude provetravan i da koristite masku za zaštitu kod disanja.

 

Površine od metala

 

Najveći broj farbi ne prianja dobro uz površine velike sjajnosti, bilo nove ili one koje su ranije već bile bojene, stoga je neophodno da ih pre farbanja adekvatno pripremite. Išmirglajte dobro novim šmirgl papirom velikog stepena finoće, pa mokrom krpom uklonite svu prašinu sa radne površine.

Možete da koristite hemijska sredstva, odstranjivače ili rastvarače kod obrade površine, međutim u tom slučaju treba da koristite hemikalije sa izuzetnom pažnjom. Takođe treba voditi računa da se takva prostorija provetrava, otvorite prozore i ne dozvolite da dođe do stvaranja isparenja kod upotrebe hemijskih sredstava. Izbeći ćemo upotrebu hemikalija ukoliko koristimo specijalni podlogu za glatke površine. Potrebno je ispoštovati sva uputstva proizvođača, a kada koristite hemikalije kao što su jaki rastvarači, preduzmite sve mere bezbednosti (zaštitne naočare, rukavice, masku i radno odelo).

 

Čišćenje rastvaračem

Može biti u vidu čišćenja površine krpom i rastvaračem, uranjanjem u rastvarač, rasprskavanjem rastvarača, ili laganim protrljavanjem. Rastvarač se uglavnom koristi za uklanjanje ulja, masnih supstanci, prašine, polutanata i organskih elemenata. Neorganski elementi kao što su flora, jedinjenja sumpora ili rđa se ne rastvaraju upotrebom organskih rastvarača.

 

Uporeba odgovarajućeg alata

Pre upotrebe uklonite masne supstance i ulje čišćenjem i pranjem površine. Istružite i izglačajte površinu da bi uklonili ljuspe stare boje, rđu i svaku drugu nečistoću. Za takvu se upotrebu preporučuju sledeće vrste alata: šmirgl papir, četke, strugači i slično.

 

 

Posebni slučajevi

 

Gljivice, plesan

Gljivice se pojavljuju u vidu crnih, sivih i smeđih tačaka na zidovima i drugim površinama sa kojih je jako teško ukloniti ih. Ukoliko gljivice ne budu uklonjene pre nanošenja grunda, proširiće se u samoj boji i oštetiti je.

Ukoliko ima plesni, koristite smešu vode i izbeljivača na bazi hlora u srazmeri 3:1 , ili pak takvu površinu operite nekim specijalnim fungicidnim sredstvom. Sunđerom nanesite ovo sredstvo i pola metra izvan oblasti koja je zahvaćena plesni, kako biste bili sigurni da niste ostavili neki deo u kome ima plesni, a zatim ostavite da deluje najmanje 20 minuta. Pošto se sredstvo osuši, ponovite postupak. Zatim isperite takvu površinu vodom i blagim deterdžentom (na primer sredstvom za pranje sudova). Konačno, isperite dobro i ostaviite da se osuši.

 

Mrlje od nikotina, dima, masnoće i požara

Deterdžentom očistite takvu površinu što najbolje možete i dobro je isperite. Ostavite da se osuši pa nanesite podlogu ili izolaciono sredstvo koje je vodootporno i štiti od pojave mrlja. Ukoliko je potrebno, nanesite još jedan sloj. Čim podloga se osuši, nanesite jedan sloj finalne boje. U slučaju da je data površina oštećena u požaru, podloga na bazi rastvarača pruža kombinaciju za pokrivanje mrlja i neutralizacijumirisa.