01

Боядисвам стени и тавани

Общи инструкции за небоядисани повърхности

Почистете повърхността

Преди грундиране, отстранете всички следи от прах, ръжда, соли или мухъл. Преди грундиране, повърхността трябва да се почисти добре и да е абсолютно суха. Ако искате да почистите дадена повърхност (например на стена) не използвайте силни перилни препарати, тъй като те може да проникнат в повърхността, да я импрегнират и да намалят ефективността на боядисването. Ако решите да използвате битов белилен препарат с хлор, изчакайте да изсъхне много добре повърхността, преди да нанесете грунда.

 

Избор на грунд

Изборът на грунд е определящ за получаване на резултат с отлично качество. Използването на грунд е задължително, в случай че повърхността е пореста или има много променлива порьозност. Общо правило от практиката: Всяка небоядисана повърхност трябва да се грундира. Грундовете са технологично развити продукти със специализирани приложения за всеки тип повърхност. Ето защо е важно да се избира правилният грунд за всяка повърхност: дърво, камък, гипс, метал и др.

Прочетете техническите характеристики на производителя относно разходната норма на продукта (каква площ може да бъде покрита от един литър боя), времето необходимо за изсъхване, максималното време през което грундът може да остане небоядисан, както и доколко се препоръчва полагане на втора ръка грунд. Тези фактори са много важни за осигуряване на максимално добър резултат при нанасяне на финишния слой на боята.

 

Общи инструкции за вече боядисани повърхности

Грундът е ефективен и когато се полага върху боядисани повърхности с добро състояние на старата боя, тъй като максимизира адхезията на финишната боя.  Огледайте внимателно повърхността за локализиране на пукнатини, люспести участъци, участъци с вид на „портокалова кора”, места, където боята е започнала да се отделя и да губи своето сцепление с основата и др.

Установете размера и сериозността на повредите и съответно използвайте един от по-долу описаните методи, преди грундиране:

Изтъркване

Това е най-ефикасният начин за отстраняване на нестабилно свързана боя от всякакъв вид плоски повърхности от камък, дърво, метал и др. За постигане на идеален резултат пазете инструмента за изтъркване (добре режещ инструмент или ръчен скрапер/стъргало) в добро състояние и прилагайте еднаква сила, докато изтърквате дадена повърхност. Започнете изтъркването в една посока, а след това го продължете по посока перпендикулярна на предишната (на 90 градуса). За изтъркването на ъгли и заоблени участъци използвайте подходящи инструменти. При изтъркване на  дървени повърхности, обръщайте специално внимание, така че да не приложите прекалено висок натиск и да повредите повърхността. За много твърди повърхности (например метални) използвайте скрапер с две дръжки (two hand scraper). След изтъркване и отстраняване на старата боя, използвайте шкурка за заглаждане на повърхността. Носете очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за защита на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате респираторна маска.

 

Търкане с четка

Старата боя по стени и дървени повърхности може да бъде отстранена с помощта на твърда четка  (след отстраняване на боята от дървени повърхности, същите да се изтъркат добре по посоката на влакната на дървесината). След отстраняване на слоевете стара боя, повърхността се заглажда с шкурка. Вземете всички необходими предпазни мерки, сложете си очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за предпазване на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате респираторна маска.

 

Заглаждане с шкурка

Изтърканите участъци трябва да се загладят. Използвайте последователно едра шкурка, средно едра шкурка и ситна шкурка, в зависимост от конкретната повърхност.

 

 

Стени

 

„Проверете за наличие на замърсявания, петна,           прах, соли и др. Ако има, отстранете ги с помощта на подходящ почистващ препарат. При всеки случай обаче, преди започване на боядисването не трябва да има останала по повърхността никаква следа от прах, замърсявания и соли, а също и от използвания почистващ препарат. След почистването изчакайте до пълно изсъхване на повърхността. Ако по повърхността на стената има дефекти, те се запълват с кит. За нови, небоядисани повърхности, следвайте общите указания.“

 

Ако върху повърхността има нанесена стара боя отстранете всички ронливи части на боята с грижливо търкане и изтъркване, като следвате препоръчаните методи, описани в съответните общи указания (изтъркване, шкурене, четкане). Направете необходимите поправки и заличете дефектите с кит. Нанесете една ръка грунд (с разтворител или на водна основа) и оставете повърхността да изсъхне добре. Ако не сте сигурни за времето, което е необходимо за изсъхването, прочетете указанията на производителя. Накрая, нанесете избраната от Вас боя, като следвате указанията за нейното полагане.

 

Дървени повърхности

 

Ако дървената повърхност е неравномерна, опитайте се да я загладите, като използвате средно едра шкурка. Старайте се да търкате повърхността внимателно по посоката на влакната на дървото и никога противоположно, под ъгъл или перпендикулярно на тях. Отстранете с чиста кърпа цялото количество получен прах. За по-добър резултат повърхността се доизчиства еднократно с влажна кърпа, добре изстискана, така че да не капе. Изчаква се 30 минути, за да се повдигнат влакната на дървената повърхност и повърхността се заглажда със ситна шкурка. Това ще предотврати евентуално надигане на влакната по време на нанасяне на грунда или на боята. Нанесете грунд на дебел слой, за да осигурите преграда за петната и  да водоуплътните повърхността, и го оставете да изсъхне добре. Ако се наложи, нанесете и втора ръка грунд. Преди нанасяне на финишната боя, може да се наложи леко заглаждане на повърхността. Когато използвате продукти с органичен разтворител, е необходимо да се осигурява достатъчно проветряване на помещението и да се използва респираторна маска.

 

Метални повърхности

 

Повечето бои, когато се полагат върху гланцова повърхност (боядисана или небоядисана), нямат добра адхезия. По тази причина е препоръчително повърхността да бъде обработена подходящо преди полагане на боята. Изшкурете добре повърхността с използване на нова, ситна шкурка. След приключване на шкуренето отстранете  с влажна кърпа всички следи от прах.

За да обработите повърхността можете да използвате химични средства, корозивни препарати и разтворители. Ако се спрете на тези средства, използвайте ги внимателно. Погрижете се да има достатъчно проветряване на помещението, отворете прозорците и избягвайте действия, водещи до образуване на изпарения при използването на химични средства. Разбира се, в случай на използване на специален грунд за гланцови повърхности, употребата на химични средства трябва да се избягва. Следвайте всички указания на производителите и използвайте тези химични продукти все едно са много силни разтворители, вземайки всички необходими предпазни мерки (предпазни очила, ръкавици, маска и работен гащеризон).

 

Почистване с разтворители

Повърхността може да бъде почистена с използване на кърпа и разтворител, чрез потапяне в разтворител, пръскане с разтворител или леко търкане с разтворител. Разтворители се използват главно за отстраняване на масла, мазнини, прах, замърсявания и органични вещества. Неорганични вещества като хлориди, сулфати или ръжда не се разтварят с използване на органични разтворители.

 

Използване на подходящи инструменти

Преди да използвате инструментите, почистете и измийте повърхността, която ще боядисвате, за отстраняване на налични мазни вещества и масла. С изтъркване и търкане, отстранете нездраво свързаната боя, ръждата и всякакви чужди материали по повърхността. Видовете инструменти, предлагани за тази цел са: шкурки, четки, скрапери и други.

 

 

Специални случаи

 

Отстранете плесен и мухъл

Плесените се явяват като петнист, черен, сив и кафяв мухъл, който обикновено е трудно отстраним. Ако отстраняването им не се направи преди нанасянето на грунда или на боята, има сериозна вероятност плесените да се размножат, да преминат през боята и да я разрушат.

Затова, ако има мухъл, използвайте разтвор от вода и битов белилен хлорен препарат в съотношение 3:1 или измийте повърхността със специални противоплесенни средства. Използвайте гъба, за да разнесете белилния препарат по участъка с мухъл, както и на отстояние половин метър около участъка с мухъл, за по-голяма сигурност, и после оставете препарата да подейства поне 20 минути. След изсъхване, повторете същата процедура. Изплакнете повърхността с вода и миещ препарат със средна активност (например препарат за миене на чинии). Накрая изплакнете окончателно повърхността и я оставете да изсъхне много добре.

 

Петна от никотин, дим, мазнини, огън

Почистете изцапаната повърхност колкото може по-добре с използване на перилен препарат и изплакнете добре. Оставете повърхността да изсъхне добре и нанесете специален грунд или друго запечатващо покритие, което да изолира повърхността и да я предпазва от петна. Ако се наложи, нанесете и втора ръка грунд. След като грундът изсъхне, нанесете един слой от финишната боя. В случай че повърхността е пострадала от огън, грундовете на база органичен разтворител осигуряват покриване на петната, като същевременно ограничават миризмата.

02

Боядисвам дървени повърхности

Общи инструкции за небоядисани повърхности

Почистете повърхността

Преди грундиране, отстранете всички следи от прах, ръжда, соли или мухъл. Преди грундиране, повърхността трябва да се почисти добре и да е абсолютно суха. Ако искате да почистите дадена повърхност (например на стена) не използвайте силни перилни препарати, тъй като те може да проникнат в повърхността, да я импрегнират и да намалят ефективността на боядисването. Ако решите да използвате битов белилен препарат с хлор, изчакайте да изсъхне много добре повърхността, преди да нанесете грунда.

 

Избор на грунд

Изборът на грунд е определящ за получаване на резултат с отлично качество. Използването на грунд е задължително, в случай че повърхността е пореста или има много променлива порьозност. Общо правило от практиката: Всяка небоядисана повърхност трябва да се грундира. Грундовете са технологично развити продукти със специализирани приложения за всеки тип повърхност. Ето защо е важно да се избира правилният грунд за всяка повърхност: дърво, камък, гипс, метал и др.

Прочетете техническите характеристики на производителя относно разходната норма на продукта (каква площ може да бъде покрита от един литър боя), времето необходимо за изсъхване, максималното време през което грундът може да остане небоядисан, както и доколко се препоръчва полагане на втора ръка грунд. Тези фактори са много важни за осигуряване на максимално добър резултат при нанасяне на финишния слой на боята.

 

Общи инструкции за вече боядисани повърхности

Грундът е ефективен и когато се полага върху боядисани повърхности с добро състояние на старата боя, тъй като максимизира адхезията на финишната боя.  Огледайте внимателно повърхността за локализиране на пукнатини, люспести участъци, участъци с вид на „портокалова кора”, места, където боята е започнала да се отделя и да губи своето сцепление с основата и др.

Установете размера и сериозността на повредите и съответно използвайте един от по-долу описаните методи, преди грундиране:

Изтъркване

Това е най-ефикасният начин за отстраняване на нестабилно свързана боя от всякакъв вид плоски повърхности от камък, дърво, метал и др. За постигане на идеален резултат пазете инструмента за изтъркване (добре режещ инструмент или ръчен скрапер/стъргало) в добро състояние и прилагайте еднаква сила, докато изтърквате дадена повърхност. Започнете изтъркването в една посока, а след това го продължете по посока перпендикулярна на предишната (на 90 градуса). За изтъркването на ъгли и заоблени участъци използвайте подходящи инструменти. При изтъркване на  дървени повърхности, обръщайте специално внимание, така че да не приложите прекалено висок натиск и да повредите повърхността. За много твърди повърхности (например метални) използвайте скрапер с две дръжки (two hand scraper). След изтъркване и отстраняване на старата боя, използвайте шкурка за заглаждане на повърхността. Носете очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за защита на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате респираторна маска.

 

Търкане с четка

Старата боя по стени и дървени повърхности може да бъде отстранена с помощта на твърда четка  (след отстраняване на боята от дървени повърхности, същите да се изтъркат добре по посоката на влакната на дървесината). След отстраняване на слоевете стара боя, повърхността се заглажда с шкурка. Вземете всички необходими предпазни мерки, сложете си очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за предпазване на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате респираторна маска.

 

Заглаждане с шкурка

Изтърканите участъци трябва да се загладят. Използвайте последователно едра шкурка, средно едра шкурка и ситна шкурка, в зависимост от конкретната повърхност.

 

 

Стени

 

„Проверете за наличие на замърсявания, петна,           прах, соли и др. Ако има, отстранете ги с помощта на подходящ почистващ препарат. При всеки случай обаче, преди започване на боядисването не трябва да има останала по повърхността никаква следа от прах, замърсявания и соли, а също и от използвания почистващ препарат. След почистването изчакайте до пълно изсъхване на повърхността. Ако по повърхността на стената има дефекти, те се запълват с кит. За нови, небоядисани повърхности, следвайте общите указания.“

 

Ако върху повърхността има нанесена стара боя отстранете всички ронливи части на боята с грижливо търкане и изтъркване, като следвате препоръчаните методи, описани в съответните общи указания (изтъркване, шкурене, четкане). Направете необходимите поправки и заличете дефектите с кит. Нанесете една ръка грунд (с разтворител или на водна основа) и оставете повърхността да изсъхне добре. Ако не сте сигурни за времето, което е необходимо за изсъхването, прочетете указанията на производителя. Накрая, нанесете избраната от Вас боя, като следвате указанията за нейното полагане.

 

Дървени повърхности

 

Ако дървената повърхност е неравномерна, опитайте се да я загладите, като използвате средно едра шкурка. Старайте се да търкате повърхността внимателно по посоката на влакната на дървото и никога противоположно, под ъгъл или перпендикулярно на тях. Отстранете с чиста кърпа цялото количество получен прах. За по-добър резултат повърхността се доизчиства еднократно с влажна кърпа, добре изстискана, така че да не капе. Изчаква се 30 минути, за да се повдигнат влакната на дървената повърхност и повърхността се заглажда със ситна шкурка. Това ще предотврати евентуално надигане на влакната по време на нанасяне на грунда или на боята. Нанесете грунд на дебел слой, за да осигурите преграда за петната и  да водоуплътните повърхността, и го оставете да изсъхне добре. Ако се наложи, нанесете и втора ръка грунд. Преди нанасяне на финишната боя, може да се наложи леко заглаждане на повърхността. Когато използвате продукти с органичен разтворител, е необходимо да се осигурява достатъчно проветряване на помещението и да се използва респираторна маска.

 

Метални повърхности

 

Повечето бои, когато се полагат върху гланцова повърхност (боядисана или небоядисана), нямат добра адхезия. По тази причина е препоръчително повърхността да бъде обработена подходящо преди полагане на боята. Изшкурете добре повърхността с използване на нова, ситна шкурка. След приключване на шкуренето отстранете  с влажна кърпа всички следи от прах.

За да обработите повърхността можете да използвате химични средства, корозивни препарати и разтворители. Ако се спрете на тези средства, използвайте ги внимателно. Погрижете се да има достатъчно проветряване на помещението, отворете прозорците и избягвайте действия, водещи до образуване на изпарения при използването на химични средства. Разбира се, в случай на използване на специален грунд за гланцови повърхности, употребата на химични средства трябва да се избягва. Следвайте всички указания на производителите и използвайте тези химични продукти все едно са много силни разтворители, вземайки всички необходими предпазни мерки (предпазни очила, ръкавици, маска и работен гащеризон).

 

Почистване с разтворители

Повърхността може да бъде почистена с използване на кърпа и разтворител, чрез потапяне в разтворител, пръскане с разтворител или леко търкане с разтворител. Разтворители се използват главно за отстраняване на масла, мазнини, прах, замърсявания и органични вещества. Неорганични вещества като хлориди, сулфати или ръжда не се разтварят с използване на органични разтворители.

 

Използване на подходящи инструменти

Преди да използвате инструментите, почистете и измийте повърхността, която ще боядисвате, за отстраняване на налични мазни вещества и масла. С изтъркване и търкане, отстранете нездраво свързаната боя, ръждата и всякакви чужди материали по повърхността. Видовете инструменти, предлагани за тази цел са: шкурки, четки, скрапери и други.

 

 

Специални случаи

 

Отстранете плесен и мухъл

Плесените се явяват като петнист, черен, сив и кафяв мухъл, който обикновено е трудно отстраним. Ако отстраняването им не се направи преди нанасянето на грунда или на боята, има сериозна вероятност плесените да се размножат, да преминат през боята и да я разрушат.

Затова, ако има мухъл, използвайте разтвор от вода и битов белилен хлорен препарат в съотношение 3:1 или измийте повърхността със специални противоплесенни средства. Използвайте гъба, за да разнесете белилния препарат по участъка с мухъл, както и на отстояние половин метър около участъка с мухъл, за по-голяма сигурност, и после оставете препарата да подейства поне 20 минути. След изсъхване, повторете същата процедура. Изплакнете повърхността с вода и миещ препарат със средна активност (например препарат за миене на чинии). Накрая изплакнете окончателно повърхността и я оставете да изсъхне много добре.

 

Петна от никотин, дим, мазнини, огън

Почистете изцапаната повърхност колкото може по-добре с използване на перилен препарат и изплакнете добре. Оставете повърхността да изсъхне добре и нанесете специален грунд или друго запечатващо покритие, което да изолира повърхността и да я предпазва от петна. Ако се наложи, нанесете и втора ръка грунд. След като грундът изсъхне, нанесете един слой от финишната боя. В случай че повърхността е пострадала от огън, грундовете на база органичен разтворител осигуряват покриване на петната, като същевременно ограничават миризмата.

03

БОЯДИСВАМ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Общи инструкции за небоядисани повърхности

Почистете повърхността

Преди грундиране, отстранете всички следи от прах, ръжда, соли или мухъл. Преди грундиране, повърхността трябва да се почисти добре и да е абсолютно суха. Ако искате да почистите дадена повърхност (например на стена) не използвайте силни перилни препарати, тъй като те може да проникнат в повърхността, да я импрегнират и да намалят ефективността на боядисването. Ако решите да използвате битов белилен препарат с хлор, изчакайте да изсъхне много добре повърхността, преди да нанесете грунда.

 

Избор на грунд

Изборът на грунд е определящ за получаване на резултат с отлично качество. Използването на грунд е задължително, в случай че повърхността е пореста или има много променлива порьозност. Общо правило от практиката: Всяка небоядисана повърхност трябва да се грундира. Грундовете са технологично развити продукти със специализирани приложения за всеки тип повърхност. Ето защо е важно да се избира правилният грунд за всяка повърхност: дърво, камък, гипс, метал и др.

Прочетете техническите характеристики на производителя относно разходната норма на продукта (каква площ може да бъде покрита от един литър боя), времето необходимо за изсъхване, максималното време през което грундът може да остане небоядисан, както и доколко се препоръчва полагане на втора ръка грунд. Тези фактори са много важни за осигуряване на максимално добър резултат при нанасяне на финишния слой на боята.

 

Общи инструкции за вече боядисани повърхности

Грундът е ефективен и когато се полага върху боядисани повърхности с добро състояние на старата боя, тъй като максимизира адхезията на финишната боя.  Огледайте внимателно повърхността за локализиране на пукнатини, люспести участъци, участъци с вид на „портокалова кора”, места, където боята е започнала да се отделя и да губи своето сцепление с основата и др.

Установете размера и сериозността на повредите и съответно използвайте един от по-долу описаните методи, преди грундиране:

Изтъркване

Това е най-ефикасният начин за отстраняване на нестабилно свързана боя от всякакъв вид плоски повърхности от камък, дърво, метал и др. За постигане на идеален резултат пазете инструмента за изтъркване (добре режещ инструмент или ръчен скрапер/стъргало) в добро състояние и прилагайте еднаква сила, докато изтърквате дадена повърхност. Започнете изтъркването в една посока, а след това го продължете по посока перпендикулярна на предишната (на 90 градуса). За изтъркването на ъгли и заоблени участъци използвайте подходящи инструменти. При изтъркване на  дървени повърхности, обръщайте специално внимание, така че да не приложите прекалено висок натиск и да повредите повърхността. За много твърди повърхности (например метални) използвайте скрапер с две дръжки (two hand scraper). След изтъркване и отстраняване на старата боя, използвайте шкурка за заглаждане на повърхността. Носете очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за защита на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате респираторна маска.

 

Търкане с четка

Старата боя по стени и дървени повърхности може да бъде отстранена с помощта на твърда четка  (след отстраняване на боята от дървени повърхности, същите да се изтъркат добре по посоката на влакната на дървесината). След отстраняване на слоевете стара боя, повърхността се заглажда с шкурка. Вземете всички необходими предпазни мерки, сложете си очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за предпазване на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате респираторна маска.

 

Заглаждане с шкурка

Изтърканите участъци трябва да се загладят. Използвайте последователно едра шкурка, средно едра шкурка и ситна шкурка, в зависимост от конкретната повърхност.

 

 

Стени

 

„Проверете за наличие на замърсявания, петна,           прах, соли и др. Ако има, отстранете ги с помощта на подходящ почистващ препарат. При всеки случай обаче, преди започване на боядисването не трябва да има останала по повърхността никаква следа от прах, замърсявания и соли, а също и от използвания почистващ препарат. След почистването изчакайте до пълно изсъхване на повърхността. Ако по повърхността на стената има дефекти, те се запълват с кит. За нови, небоядисани повърхности, следвайте общите указания.“

 

Ако върху повърхността има нанесена стара боя отстранете всички ронливи части на боята с грижливо търкане и изтъркване, като следвате препоръчаните методи, описани в съответните общи указания (изтъркване, шкурене, четкане). Направете необходимите поправки и заличете дефектите с кит. Нанесете една ръка грунд (с разтворител или на водна основа) и оставете повърхността да изсъхне добре. Ако не сте сигурни за времето, което е необходимо за изсъхването, прочетете указанията на производителя. Накрая, нанесете избраната от Вас боя, като следвате указанията за нейното полагане.

 

Дървени повърхности

 

Ако дървената повърхност е неравномерна, опитайте се да я загладите, като използвате средно едра шкурка. Старайте се да търкате повърхността внимателно по посоката на влакната на дървото и никога противоположно, под ъгъл или перпендикулярно на тях. Отстранете с чиста кърпа цялото количество получен прах. За по-добър резултат повърхността се доизчиства еднократно с влажна кърпа, добре изстискана, така че да не капе. Изчаква се 30 минути, за да се повдигнат влакната на дървената повърхност и повърхността се заглажда със ситна шкурка. Това ще предотврати евентуално надигане на влакната по време на нанасяне на грунда или на боята. Нанесете грунд на дебел слой, за да осигурите преграда за петната и  да водоуплътните повърхността, и го оставете да изсъхне добре. Ако се наложи, нанесете и втора ръка грунд. Преди нанасяне на финишната боя, може да се наложи леко заглаждане на повърхността. Когато използвате продукти с органичен разтворител, е необходимо да се осигурява достатъчно проветряване на помещението и да се използва респираторна маска.

 

Метални повърхности

 

Повечето бои, когато се полагат върху гланцова повърхност (боядисана или небоядисана), нямат добра адхезия. По тази причина е препоръчително повърхността да бъде обработена подходящо преди полагане на боята. Изшкурете добре повърхността с използване на нова, ситна шкурка. След приключване на шкуренето отстранете  с влажна кърпа всички следи от прах.

За да обработите повърхността можете да използвате химични средства, корозивни препарати и разтворители. Ако се спрете на тези средства, използвайте ги внимателно. Погрижете се да има достатъчно проветряване на помещението, отворете прозорците и избягвайте действия, водещи до образуване на изпарения при използването на химични средства. Разбира се, в случай на използване на специален грунд за гланцови повърхности, употребата на химични средства трябва да се избягва. Следвайте всички указания на производителите и използвайте тези химични продукти все едно са много силни разтворители, вземайки всички необходими предпазни мерки (предпазни очила, ръкавици, маска и работен гащеризон).

 

Почистване с разтворители

Повърхността може да бъде почистена с използване на кърпа и разтворител, чрез потапяне в разтворител, пръскане с разтворител или леко търкане с разтворител. Разтворители се използват главно за отстраняване на масла, мазнини, прах, замърсявания и органични вещества. Неорганични вещества като хлориди, сулфати или ръжда не се разтварят с използване на органични разтворители.

 

Използване на подходящи инструменти

Преди да използвате инструментите, почистете и измийте повърхността, която ще боядисвате, за отстраняване на налични мазни вещества и масла. С изтъркване и търкане, отстранете нездраво свързаната боя, ръждата и всякакви чужди материали по повърхността. Видовете инструменти, предлагани за тази цел са: шкурки, четки, скрапери и други.

 

 

Специални случаи

 

Отстранете плесен и мухъл

Плесените се явяват като петнист, черен, сив и кафяв мухъл, който обикновено е трудно отстраним. Ако отстраняването им не се направи преди нанасянето на грунда или на боята, има сериозна вероятност плесените да се размножат, да преминат през боята и да я разрушат.

Затова, ако има мухъл, използвайте разтвор от вода и битов белилен хлорен препарат в съотношение 3:1 или измийте повърхността със специални противоплесенни средства. Използвайте гъба, за да разнесете белилния препарат по участъка с мухъл, както и на отстояние половин метър около участъка с мухъл, за по-голяма сигурност, и после оставете препарата да подейства поне 20 минути. След изсъхване, повторете същата процедура. Изплакнете повърхността с вода и миещ препарат със средна активност (например препарат за миене на чинии). Накрая изплакнете окончателно повърхността и я оставете да изсъхне много добре.

 

Петна от никотин, дим, мазнини, огън

Почистете изцапаната повърхност колкото може по-добре с използване на перилен препарат и изплакнете добре. Оставете повърхността да изсъхне добре и нанесете специален грунд или друго запечатващо покритие, което да изолира повърхността и да я предпазва от петна. Ако се наложи, нанесете и втора ръка грунд. След като грундът изсъхне, нанесете един слой от финишната боя. В случай че повърхността е пострадала от огън, грундовете на база органичен разтворител осигуряват покриване на петната, като същевременно ограничават миризмата.