Svoje proizvode izrađujemo u najsavremenijem pogonu za proizvodnju boja u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj je pogon sertifikovan i nagrađivan zbog svoje efikasnosti.

Naš pogon predstavlja standardnu referencu u industriji boja i jedan je od malobrojnih u čitavom svetu koji radi na principu NULTOG OTPADA i NULTE NETO POTROŠNJE ENERGIJE s obzirom da se na krovu pogona nalazi fotovoltaički park površine od 10.000 m2 i snage od 1MW.

Ove – 2021. godine smo okončali svoj investicioni plan za proizvodnu jedinicu na lokaciji Agia Paraskevi (Aspropirgos) u cilju višestrukog uvećanja naših proizvodnih i skladišnih kapaciteta za proizvode iz Sistema za spoljnu termoizolaciju Vitex Therm , kao i modernizaciju jedinice za proizvodnju bituminoznih izolacionih materijala Hermes.

Kvalitet

Cilj nam je da promovišemo inovativnost i da razvijamo proizvode koji potrošačima pružaju dodatu vrednost , dok su istovremeno bezbedni za javno zdravlje i prirodno okruženje tokom čitavog svog veka trajanja.

Zaštita zdravlja bezbednost na radu

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu obuhvata takve aktivnosti kompanije koje se realizuju preduzimanjem mera potrebnih za osiguravanje uslova za bezbednost i zaštitu zdravlja - kako zaposlenih u kompaniji, tako i kupaca, ali i korisnika na tržištima izvan Grčke gde su takođe precizno ispoštovani svi visoki standardi kvaliteta Evropske Unije koji su na snazi i za prodaju u Grčkoj.

Ekološka politika

Zaštitu prirodnog okruženja u našoj kompaniji realizujemo preko sistema za ekološki menadžment, uz istovremeno usvajanje postupaka kojima se garantuje zaštita zdravlja i bezbednost na radu.

Projektovanje, testiranje, proizvodnja i distribucija, kao i tehnička podrška za boje i lakove u građevinarstvu, industriji i pomorstvu, te bituminozne i građevinske izolacione materijale.

Permanentni cilj i politika kompanije VITEX A.E. jeste da obezbedi proizvode i usluge visokog kvaliteta, kao i konstantno poboljšanje upravljanja kvalitetom, ekološkom i bezbednosti na radu, uz održavanja visokog nivoa konkurentnosti. Da bi ovo postigli, u kompaniji VITEX AE se primenjuje i održava integrisani sistem za upravljanje u skladu sa validnim standardima.

• EN ISO 9001:2015 Sistem za upravljanje kvalitetom.
• EN ISO 2015:14001 Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine.
• ΕΝ ISO 45001:2018 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.