Сътворяваме ежедневно чудеса с наука, настроение и грижа

ЛИДЕРСТВО
No 1 по продажби гръцки производител на бои.

Страстта и любовта към това, което правим ни усъвършенстват постоянно, а принципът на екипната работа ни прави по-ефективни. Принципът на оценяване според личните качества признава и възнаграждава приноса на всеки, и отваря хоризонтите за корпоративен и личен растеж. Ние отглеждаме лидера вътре в нас, за да имаме и лидерско място за пазара.

ВЪРХОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Характеризира ни качеството на продуктите, съчетано с най-добрите практики за обслужване, както и гъвкавостта с цел ефективно адаптиране към нуждите на клиента, и изобщо към съществуващите обстоятелства. Отличават ни иновативността на технологиите и начинът по който работим.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Работим, като следваме най-добрите практики, за да допринесем за дългосрочното благосъстояние и защитата на планетата. При проектирането и производството на нашите продукти вземаме предвид принципите на кръговата икономика и постоянно следим за резултатите ни по всички направления на устойчивото развитие.

ОБРАЗЦОВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Честността, прозрачността и отговорността са наши сподвижници още от нашето създаване, и ни гарантират подкрепата на всеки наш партньор. Допринасяме за гръцката икономика, но и за целите на всички наши партньори, като даваме пример за подражание.

ДЪЛГОСРОЧНА СТОЙНОСТ

Създаваме добавена стойност за нашите клиенти, доставчици, членове на нашия персонал, партньори и за обществото като цяло. Предаваме нашите ценности на младите хора, като допринасяме за оформянето на бъдещата рамка на предприемачеството за идното поколение.