Τα Νέα μας

LIFE – VISIONS: Καινοτόμα φωτοκαταλυτικά χρώματα για τη βελτίωση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος.

VISION TEAM

Η ομάδα R & D της VITEX συμμετέχει σε ένα καινοτόμο project που αφορά στην παραγωγή ενός καινοτόμου φωτοκαταλυτικού χρώματος που στοχευει στην βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα παρέχει την δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του φωτoκαταλυτικού χρώματος VISIONS

  1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικης σκόνης: Η ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικής σκόνης πραγματοποιείται με απλή μέθοδο συγκαταβύθισης από το ΙΤΕ. Η φωτοκαταλυτική σκόνη ενεργοποιείται παρουσία ορατής ακτινοβολίας και αποτελείται από οξείδιο του τιτανίου με κατάλληλες προσμίξεις μετάλλων μετάπτωσης.
  2. Ημι-βιομηχανική παραγωγή των χρωμάτων VISIONS: Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με την ανάμιξη της βελτιστοποιημένης φωτοκαταλυτικής σκόνης με δυο διαφορετικά είδη χρώματος από την VITEX και το ΙΤΕ. Συγκεκριμένα, η VITEX ολοκλήρωσε την οργανική και την ανόργανη σύνθεση και ξεκίνησε την παραγωγή για τις απαιτήσεις των πιλοτικών εφαρμογών.
  3. Έρευνα και έλεγχος της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των χρωμάτων VISIONS: Η έρευνα της ικανότητας των χρώμάτων VISIONS να αποδομούν τους αέριους ρυπαντές πραγματοποιήθηκε στον φωτοκαταλυτικό εργαστηριακό αντιδραστήρα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, βάσει του προτύπου CEN/TC/16980-1:2017. Τα αποτελέσματα έδειξαν απόδοση αποδόμησης των οξειδίων του αζώτου 21.5% στην ορατή ακτινοβολία και 83.5% στην υπεριώδη ακτινοβολία για την οργανική σύνθεση, ενώ για την ανόργανη σύνθεση τα ποσοστά ήταν 12.0 % και 66.5% αντιστοίχως. Οι τιμές αυτές είναι πολύ υποσχόμενες για την παραγωγή βιομηχανικού προιόντος.
  4. Εφαρμογή του βέλτιστου χρώματος VISIONS στα πιλοτικά κτίρια: Το βέλτιστο χρώμα VISIONS εφαρμόστηκε στα πιλοτικά κτίρια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά και στα demo houses στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στην Κρήτη. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα αξιολογείται με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης των εσωτερικών συνθηκών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου