1.

Ексклузивен партньор

за Гърция на международната асоциация на независимите производители на бои.

2.

Член

която има за цел извеждането на преден план и популяризиранато на съвременната бизнес и производствена култура на нашата страна.

3.

Член

Член на Европейския съвет на производителите и вносителите на бои, печатарски мастила и художествени бои.

4.

Ексклузивен партньор

за Гърция на Международната организация на производителите на бои и свързани продукти.

5.

Член

насърчаваща лидерското мислене на световно равнище, като изтъква първостепенното значение на онова предприемачество, което допринася за трансформацията на обществото.

6.

Член

гръцкия институт за обслужване на клиенти, който има за цел популяризиране, развитие и утвърждаване на качеството в обслужването на клиенти, граждани и потребители в частния и публичния сектор, както и развитие на културата в обслужването на клиентите в Гърция.

7.

партньор

глобална асоциация с нестопанска цел на производители на бои, целяща съвместни изследвания и разработки на бои.