Човешкият фактор е винаги в центъра на компанията, от създаването й до днес.

Във VITEX ние прилагаме всички добри международни практики във връзка с персонала, винаги на базата на справедливостта, равенството и уважението.

Ние вярваме във важността на обучението и развитието на персонала, затова се грижим за извършване на цялостната му оценка на годишна основа. Програмата за обучение на всеки нов служител е подробна и е разработена в съответствие с изискванията за всяка позиция, както и с по-широките цели и задачи на компанията.

Включването в списъка Best Workplaces, който се изготвя всяка година през последните 20 години в Гърция, е най-високото отличие за нашата компания, която е получила сертификата Great Place to Work Hellas, нареждащ я сред елита на компаниите в нашата страна, постигнали отлична работна среда. Оценката се извършва от самите работници и служители на компанията. През 2021 г. Vitex се класира на 8-мо място в категорията „50-250 работници и служители“, а през 2022 г. – на 3-то място в категорията „Над 251 работници и служители“

Кодекс на поведение

Прочетете нашия код, като щракнете върху корицата.
Code of Conduct BG

Изпратете ни Вашите данни

Търсим кадри, които притежават гъвкавост, инициативност и творческа мисъл, ориентирани към клиента и резултата. Ако желаете да бъдете включени в човешкия потенциал на нашата фирма, можете да ни изпратите Вашата автобиография:

hr@vitex.gr
+30.210-55.97.859
Имерос Топос, Аспропиргос, пощ. код 19300

(на вниманието на Отдел “Човешки ресурси”)

Попълнете електронната форма

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

    Изпращане на файл