Ние произвеждаме в най-модерния завод за бои в Югоизточна Европа, сертифициран и награден за своите постижения.

Заводът е образец на съвременно предприятие за производство на бои и един от малкото в света, които работят на базата на практики ZERO WASTE и NET ZERO ENERGY, тъй като разполагаме с покривeн фотоволтаичен парк с площ 10 000 кв.м., с мощност 1MW.

През 2022 година завърши изпълнението на инвестициоен план за производствена единица в местността Агия Параскеви – Аспропиргос, с цел многократно повишаване на производствения и складовия капацитет за продуктите от системата за външна топлоизолация VitexTherm, както и за модернизация на инсталацията за производство на битумни хидроизолации Hermes.

Качество

Качество за VITEX SA означава, че произвежданите продукти и предоставяните услуги отговарят на стандартите на компанията и покриват напълно изискванията на клиента.

Здраве & Безопасност

Здраве & Безопасност при работа означава, че дейностите на компанията се извършват чрез предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на безопасността и здравето на работниците и служителите, а също и на клиентите, на партньорите и на външните доставчици, използващи продукти и услуги на нашата компания.

Политика за Околната Среда

Политика за Околната Среда означава за нас гарантиране на защитата на околната среда, като се следи за минимално възможното й обременяване при изпълнение на нашите дейности.

Проектиране, разработване, производство и дистрибуция на строителни, индустриални и морски бои, лакове, битумни изолационни материали, структурни материали за топлоизолация на сгради, както и предоставяне на съответна техническа подкрепа.

За да постигне всичко това, VITEX S.A. прилага единна система за управление на качеството в съответствие със стандартите:

• EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството.

• EN ISO 14001:2015 Система за управление по отношение на околната среда.

• ΕΝ ISO 45001:2018 Система за управление на здравето & безопасността при работа.