Изнасяме в над 20 страни.

РАЗШИРЯВАМЕ се на пазарите на които развиваме дейност, като увеличаваме своя пазарен дял, възползвайки се от нововъзникващите възможности.
  • дъщерни дружества
СЪРБИЯ

Vitex Doo
Kralja Petra 89
Nova Pazova, 22330 Serbia
T:  +381 22 325327
E: admin@vitex.rs

България

Витекс-България ЕООД
Мировяне, Индустриален път 4,
София, 1789 България
T: +359 2 4918802
E: office@vitex.bg

  • износ
  • Елада