Показване на 7 резултата

VISTO

0,00
Акрилен шпакловъчен кит

VISTO READY FINE

0,00
Готова Пастообразна Фина Шпакловка

VISTO READY SMOOTH

0,00
Готова Пастообразна Фина Шпакловка

ACRYLIC PUTTY

0,00
Акрилен строителен кит

LIGHT ACRYLIC PUTTY

0,00
Лек акрилен строителен кит

SILACRYL

0,00
Акрилен кит за фуги с възможност за префугиране

ELASTOMERIC PUTTY

0,00
Еластомерен Кит