Общество

Vitex работи отговорно и подкрепя общностите, в близост до които работи, като се стреми да увеличи положителното си въздействие и да допринесе за създаването на съществена стойност за тях.

Инициативата на Vitex „БАНКА ЗА БОИ“ има за цел с ДАРЕНИЯ НА БОИ да се превърне в стълб на колективната и съвместна социална отговорност на по-широката бизнес екосистема и на частното предприемачество. За повече информация посетете уебсайта trapezachromatos.gr

Околна среда

Наш стратегически приоритет е да управляваме ефективно въпросите, свързани с въздействието на нашите дейности върху околната среда, като се стремим да работим с чувствителност и отговорност към природната среда.

Vitex е първата гръцка компания – производител на бои, която публикува доброволно доклад за социална отговорност.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

2022