VITEX SPRAY'T ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ - Vitex.gr

VITEX SPRAY'T ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

VITEX SPRAY'T ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Кликнете върху желаната разцветка, за да видите наличните опаковки.
Налични опаковки
Боя за високи температури (черна).

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Бързосъхнеща, висококачествена спрей боя за повърхности подложени на високи температури, с нисък разход и висока устойчивост. Идеална за защита и декор на метални повърхности и части, подложени на високи температури (отоплителни системи, отоплителни тела, които генерират или акумулират топлина и други).


• Бързосъхнеща спрей боя
• Устойчива на високи температуриРАЗЦВЕТКИ:
Предлага се в черен цвят.
 

Време за повърхностно изсъхванеВреме за повърхностно изсъхване 3-5min
РазходРазход 8-9m2/lt

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:
Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронещи се материали.

ПОЛАГАНЕ:
Преди употреба съдът се разклаща добре поне 1 минута. Дръжте на разстояние 20 см от точката на боядисване и натиснете стабилно спрея. Пръскайте и нанасяйте боята на тънки слоеве, за да постигнете нужното качество на финишната повърхност.
Нанесеният слой е сух при допир до 3-5 минути, а в дълбочина до 18 часа. Следващ слой може да се нанесе след 6-8 часа. Дадените времена варират в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура).
Дюзата на спрея е самопочистваща се. За да се запази ефективността на дюзата е необходимо, след всяко ползване, флаконът да се обръща с дъното нагоре и спреят да се натиска докато спре да излиза боя.
Флаконите да се държат далече от източници на запалване и от източници на нагряване.

Вижте също

Почистете повърхността
Преди грундиране, отстранете всички следи от прах, ръжда, соли или мухъл. Преди грундиране, повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха. Ако искате да почистите една повърхност (например на стена) не изпо