VITEX - Vitex.gr

Uputstva za pripremu radne površine pre nanošenja boje

Uputstva za pripremu radne površine pre nanošenja boje

Uputstva za pripremu radne površine pre nanošenja boje

 

Pod izrazom farbanje se podrazumeva čitav niz radnji koje se izvode prema definisanom redosledu i uz korišćenje odgovarajućih materijala i alata. Farbanje radnih površina i uopšte upotreba boja, za cilj ima zaštitu i dekoraciju građevinskih elemenata. Sa čisto tehničkog aspekta, bojenjem se postiže zaštita i izolacija radnih površina od negativnog uticaja vremenskih prilika, naglih temperaturnih promena, zagađivača prirodne sredine, mehaničkih i hemijskih naprezanja, izduvnih gasova i uopšte svih ostalih uzročnika koji bi mogli da na nepovoljan način utiču i smanje vek trajanja tih radnih površina. Istovremeno, bojenjem se menja izgled prostora, što u velikoj meri utiče na raspoloženje i psihološko stanje čoveka.

 

Instrukcije za pripremu radne površine pre nanošenja boje

 

O FARBANJU UKRATKO: Pod izrazom farbanje se podrazumeva čitav niz radnji koje se izvode prema definisanom redosledu i uz korišćenje odgovarajućih materijala i alata. Farbanje radnih površina i uopšte upotreba bpoja, za cilj ima zaštitu i dekoraciju građevinskih elemenata. Sa čisto tehničkog aspekta, bojenjem se postiže zaštita i izolacija radnih površina od negativnog uticaja vremenskih prilika, naglih temperaturnih promena, zagađivača prirodne sredine, mehaničkih i hemijskih naprezanja, izduvnih gasova i uopšte svih ostalih uzročnika koji bi mogli da na nepovoljan način utiču i smanje vek trajanja tih radnih površina. Istovremeno, bojenjem se menja izgled prostora, što u velikoj meri utiče na raspoloženje i psihičko stanje čoveka.

 

Kompletan proces farbanja / bojenja se može ukratko prikazati u tri faze:

 1. priprema radne površine 

 2. nanošenje podsloja (grundiranje) 

 3. nanošenje finalnog sloja 

 

Kod pravilne ocene određenog materijala za farbanje je neophodno da se u obzir uzmu i niže navedeni faktori, a ne samo cena:

 

  • efikasnost (m2/lit) ili (m2/kg)
  • jednostavnost i trošak primene
  • stepen reciprociteta u odnosu na željena svojstva
  • otpornost kod trajanja i na vremenske uslove
  • nepostojanje štetnih uticaja na prirodnu sredinu
  • bezbedna upotreba za korisnika i bez štetnih posledica po njega

 

Isuviše se često pokazalo kako  u krajnjoj liniji, jeftini materijali ispadnu preskupi za onoga ko ih koristi, s obzirom da ne ispunjavaju gorenavedene preduslove. Ako želimo da imamo krajnji rezultat koji će biti kredibilan i siguran, trebalo bi da biramo boje koje poseduju zagarantovan kvalitet, imajući u vidu da su one konačno i mnogo isplativije.

Sva gorenavedena svojstva su karakteristična obeležja proizvoda koji se nude na tržištu Grčke tokom perioda dužeg od 55 godina i to su proizvodi kompanije VITEX.