VITEX - Vitex.gr

Указания за подготовка на повърхностите преди боядисване

Указания за подготовка на повърхностите преди боядисване

ЗА БОЯДИСВАНЕТО НАКРАТКО: Боядисването представлява съвкупност от действия, които се изпълняват с определена последователност, с използване на подходящи материали и инструменти. Боядисването на повърхности и изобщо използването на бои има за цел защитата и декорирането на структурните елементи. От чисто техническа гледна точка, боядисването защитава и изолира повърхностите от атмосферните условия, температурните промени, киселинното въздействие на средата, механичните и химичните въздействия, димните газове, и изобщо от фактори, които биха могли да повлияят неблагоприятно и да намалят експлоатационния живот  на повърхностите върху които се нанася боята. Същевременно, боядисването е в състояние да преобрази пространството, да декорира и да влияе в голяма степен на настроението и психологията на хората.

Една завършена процедура на боядисване се състои от три етапа:

 1. Подготовка на работната повърхност 

 2. Нанасяне на грунд (грундиране) 

 3. Нанасяне на финишен слой 

За да бъде правилно оценен един материал за боядисване, освен крайната цена, трябва да се вземат предвид и фактори като:

  • покривност (m2/lit) или (m2/kg)
  • степен на трудност на полагането и цена
  • доколко отговаря на желаните качества
  • дълготрайност на нанесената боя и устойчивост към атмосферните условия
  • щадене на околната среда
  • доколко материалът е безвреден и безопасен за потребителя

Често се оказва, че в крайна сметка евтините материали струват много скъпо на потребителя, тъй като не отговарят на гореспоменатите условия. За да получим добър и сигурен резултат, трябва да избираме бои с гарантирано качество, тъй като те, в крайна сметка, се оказват по-икономични.

Всички гореспоменати качества са основни характеристики на продуктите, предлагани вече над 55 години от фирма VITEX.