ΣΥΣΤΗΜΑ Α+ - Vitex.gr

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει το Α+

Στο πλέον αναγνωρισμένο Σύστημα Αξιολόγησης ποιότητας εσωτερικού αέρα της Γαλλικής Νομοθεσίας, η κατηγορία Α+ επισημαίνει τις πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Vitex ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη πρόταση για εσωτερικούς τοίχους ματ, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες που κατατάσσεται στην ανώτερη Κατηγορία Α+ για την ποιότητα αέρα των εσωτερικών χώρων της Γαλλικής Νομοθεσίας.

Το ολοκληρωμένο Σύστημα Α+ αποτελείται από οικολογικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Γαλλικής Νομοθεσίας αναφορικά με την αξιολόγηση εκπομπών VOC (Πτητικών Ενώσεων) στον εσωτερικό αέρα.

Τα προϊόντα αυτά ειναι: