ΟΡΑΜΑ - Vitex.gr
Όραμα & Αξίες

Όραμα & Αξίες

Δέσμευση

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας την ανταγωνιστικότερη συνολική πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών.


Όραμα

Όραμα μας είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη ο οποίος αναζητά χρώματα ή μονωτικά στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

 

Αξίες

Αριστεία

Η ποιότητα των προϊόντων σε συνδυασμό με τις βέλτιστες υπηρεσίες και την ευελιξία να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες του πελάτη αλλά και τις περιστάσεις εν γένει, μας χαρακτηρίζουν. Η καινοτομία στην τεχνολογία αλλά και στον τρόπο που επιχειρούμε μας διαφοροποιεί.


Πρότυπη Επιχειρηματικότητα   

Εντιμότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα μας χαρακτηρίζουν από την ίδρυση μας και καθιστούν τον κάθε συνεργάτη υποστηρικτή μας. Συνεισφέρουμε την Ελληνική οικονομία όχι μόνο με τα μεγέθη μας αλλά κυρίως κάνοντας πράξη ένα καλό παράδειγμα που θέλουμε να βρει μιμητές και να αλλάξει την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.   


Αειφόρος Ανάπτυξη

Βιομηχανοποιούμε τα προϊόντα μας και εν γένει δραστηριοποιούμαστε ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο να βελτιώσουμε τους όρους και τους τρόπους διαβίωσης του παρόντος και του μέλλοντος. Σχεδιάζουμε προϊόντα που βρίσκουν την θέση τους στην κυκλική οικονομία και πολλαπλασιάζουν τον χρόνο ζωής και την χρηστικότητα του κάθε αντικειμένου αποτρέποντας ή αναβάλλοντας την εκ νέου παραγωγή του και συνεπώς την μεγαλύτερη κατασπατάληση πόρων.    


Μακροπρόθεσμη Αξία

Η αξία που παράγουμε και προσθέτουμε στους, πελάτες, προμηθευτές, μέλη της ομάδας και όλους τους συνεργαζόμενους αλλά και το κοινωνικό σύνολο, θέλουμε να είναι μακροπρόθεσμη και απαλλαγμένη από ευκαιριακή νοοτροπία. Μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες μας στους νέους συνδιαμορφώνοντας το μελλοντικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας της επόμενης γενιάς.   


Ηγεσία

Το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουμε κάθε μέρα μας κάνει καλύτερους. Η ομαδικότητα πολλαπλασιάζει την προσωπική ικανότητα και μας κάνει αποτελεσματικότερους. Η αξιοκρατία αναδεικνύει και επιβραβεύει την συνεισφορά και το επίτευγμα ενώ ανοίγει τους ορίζοντες της εταιρικής και προσωπικής ανάπτυξης. Καλλιεργούμε τον ηγέτη μέσα μας για να έχουμε ηγετική θέση στην αγορά.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθετε περισσότερα σχετικα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζει η VITEX εδώ

 

 

 

  • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ VITEX
  • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ VITEX