Визия & Принципи - Vitex.gr
Визия & Принципи

Визия & Принципи

Визия & Принципи
Нашата визия
Нашата визия е да бъдем водещата гръцка мултинационална индустриална компания в областта на строителните бои & изолационните материали. Това е пътят, който следваме, за да се утвърдим като една от най-големите компании от нашия отрасъл в европейското пространство. Убедени във възможността за още по-активно навлизане на гръцкия и на други пазари, ние планираме стратегията за пазарна експанзия на нашата фирма, като се стремим да направим нашата гръцка търговска марка международно известна.

Нашите принципи
Уважение към потребителя
Уважение към клиента
Качество и коректност
Работа в екип
Конкурентноспособност

Водени от нашите принципи, ние:
Даваме приоритет на иновациите, безопасността и опазването на околната среда Въвеждаме и прилагаме процедури, осигуряващи здравословни и безопасни условия за всички работници и служители Разработваме и произвеждаме нашите продукти, така че те да бъдат безопасни за общественото здраве и щадящи околната среда, през целия им жизнен цикъл.

Нашата практика:
Силните връзки между бранда VITEX и търговската мрежа от наши клиенти, безкомпромисното качество, високото ниво на използваните технологии, клиентски ориентираният подход, прилагането на коректни и отговорни практики, а също и човешкото лице на нашата компания, лежат в основата на нейната визия и нейните принципи