Визия & Принципи - Vitex.gr
Визия & Принципи

Визия & Принципи

Αнгажираност

Ние се ангажираме да предоставяме на нашите клиенти най-конкурентните интегрирани предложения за продукти и услуги.

Визия

Нашата визия е да бъдем първи избор на клиента, търсещ бои, термо- или хидроизолации на пазарите на които оперираме.


Ценности

Отлични Постижения

Качеството на продуктите, съчетано с най-добрите практики за обслужване, и гъвкавостта с цел ефективно адаптиране към нуждите на клиента, и изобщо към съществуващите обстоятелства, са наши характерни черти. Отличават ни иновативността в технологиите, а също и начинът по който осъществяваме нашия бизнес.


Образцово Предприемачество

Честността, прозрачността и отговорността ни характеризират още от нашето създаване и правят всеки наш партньор наш привърженик. Ние допринасяме за местните икономики не само с нашия бизнес, а главно с това, че материализираме един добър пример, който заслужава да намери последователи, като по този начин разпространяваме европейските бизнес идеали.

 

Устойчиво Развитие

Ние произвеждаме нашите продукти и работим в съответствие с най-добрите практики с цел подобряване на начина на живот в настоящето и бъдещето. Ние проектираме продукти, които намират своето място в кръговата икономика и умножават живота и използваемостта на всеки изпълнен обект, като предотвратяват или забавят неговото повторно изпълнение, и последващо разхищение на ресурси.

 

Дългосрочна Стойност

Стойността, която произвеждаме и добавяме към всички заинтересовани страни, клиенти, членове на екипа и обществото като цяло, искаме да бъде дългосрочна и освободена от опортюнистични представи. Ние предаваме нашите ценности на младите хора, като оформяме заедно бъдещата рамка на предприемачеството за идното поколение.

 

Лидерство

Страстта и любовта към това, което правим всеки ден, ни прави по-добри. Екипният дух умножава личните способности и ни прави по-ефективни. Меритократичността насърчава и възнаграждава приноса и постиженията, като същевременно отваря хоризонтите за корпоративен и личен растеж. Ние отглеждаме лидера вътре в нас, за да имаме лидерско място на пазара.