Брандове - Vitex.gr

Брандове

Hermes

YANNIDIS BROS SA започва своята дейност през 1932 г. с предмет търговия с битумна хартия. Оттогава, непрекъснатите инвестиции във все по-големи производствени мощности, в нови продукти и пазари, доведоха до разширяване и утвърждаване на фирма HERMES в областта на битумните изолационни материали. Днес, фирма „HERMES - YANNIDIS BROS” SA е най- известният и безспорен лидер в областта на изолациите, и по-конкретно в производството и търговията на битумни & синтетични хидроизолационни мембрани, материали за запечатване на фуги, битумни емулсии & лакове за защита и хидроизолация на повърхности.

www.hermes.gr.com

VitexTherm

Сертифицираната система за външна топлоизолация VitexTherm е разработена благодарение на знанията и опита на специалистите от нашата фирма. Създаването на системата е продиктувано от самата пазарна необходимост за качествени системи за външна топлоизолация. Представлява основно направление в цялостната дейност на Giannidis Group (Vitex- Hermes), и е създадена като ефективен отговор на нуждите на потребителя и професионалиста за една модерна, икономична, лесна за полагане система за топлоизолация.

Специализираното решение, което ви предоставяме чрез тази цялостна и завършена система за външна топлоизолация, допринася значително за обновяване и повишаване на енергийната ефективност на вашата сграда, с цел максимално пестене на енергия и ненадмината устойчивост на положената система, представляваща едно безопасно и сигурно решение, финансово адаптирано към вашите нужди. Забравете как сте живели досега и се консултирайте с нашите експерти за това, как да промените качеството ви на живот през цялата година!

www.vitextherm.gr
Eumaria

EUMARIA е създадена с единствена цел да задоволи комплексните нужди във връзка с поддръжката на плавателни съдове, чрез една напълно нова, съвременна гама от противообрастващи (антифаулинг) бои и други продукти.
Страната ни има уникално богата морска традиция, която е вдъхновила мениджърския екип на Eumaria и компетентния екип за Изследвания и Развитие (R&D) на продукти, така че да създадат продукти с изключително високо качество.

www.eumaria.com