Дървени Повърхнсоти - Vitex.gr
Дървени Повърхнсоти

Дървени Повърхнсоти

Показване на всичко
 • 01. След нанасяне на риполин (алкидна боя) или лак се получава повърхност с вид на „портокалова кора”.

  ПРИЧИНА:

  Използване на неподходящ разредител
  Използване на неподходящи средства за боядисване, на неподходящ валяк или пистолет
  Нанасянето на боята или на лака с пистолет е извършено от много близко разстояние
  Висока степен на разреждане на боята

  РЕШЕНИЕ: Повърхността се почиства добре с шкуркане и след това, в случай че е покрита с риполин (алкидна боя), се използва риполин на водна основа AQUAVIT или риполин с разтворител PLATINUM, а в случай че повърхността е покрита с лак, се нанася един слой консервант за дърво DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА и втора ръка с лак LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX. В случай че желаете да използвате консервант DIAXYL DECOR и лак с разтворител LUSSOLAC, се следва точно същата процедура.
 • 02. Риполинът (алкидната боя) или лакът се лющят

  ПРИЧИНА:

  Натрупана влага между слоя покритие и дървото, която произхожда от дървото или от околната среда
  Ниско качество на използваната боя или изтекъл срок на годност
  Неправилна подготовка на повърхността

  РЕШЕНИЕ: В случай че риполинът се бели, се прилага следната процедура: повърхността се шкурка и се почиства от отлюспената боя, след което се покрива с една ръка ВЕЛАТУРА или ВЕЛАТУРА НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX и се нанасят две ръце PLATINUM или AQUAVIT . В случай на лющене на лака, след почистване на повърхността се нанася една ръка DIAXYL DECOR или DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА и две ръце LUSSOLAC или LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX.
 • 03. Белият риполин (алкидна боя) пожълтява

  ПРИЧИНА:

  Риполинът е положен върху повърхност, намираща се в тъмно помещение
  Риполинът е с разтворител. Промяната на белотата с времето се явява като недостатък на всички риполини с органичен разтворител.
  Лошо качество на риполина

  РЕШЕНИЕ: Увеличава се грапавостта на повърхността и се боядисва с ВЕЛАТУРА НА ВОДНА ОСНОВА и риполин на водна основа AQUAVIT на VITEX.
 • 04. Нанесеният риполин (алкидна боя) или лак се набръчкват

  ПРИЧИНА:

  Боядисване върху слой боя, който все още е неизсъхнал.
  Боя, разредена с неподходящ разредител
  Боята е положена при много висока температура, в резултат на което се е получило бързо, но повърхностно изсъхване.
  Полученият слой боя е с много голяма дебелина

  РЕШЕНИЕ: Повърхността се почиства много добре с шкуркане. След това, в случай че е била покрита с риполин (алкидна боя), се боядисва с риполин на водна основа AQUAVIT или с риполин с разтворител PLATINUM, а в случай че повърхността е била покрита с лак, се нанася един слой консервант за дърво DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА и втора ръка с лак LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX. В случай че желаете да използвате консервант DIAXYL DECOR и лак с разтворител LUSSOLAC, се следва точно същата процедура.
 • 05. Цветът на лака или на консерванта за дърво е различен от този, който е показан в цветовия каталог

  ПРИЧИНА:

  Различен начин на нанасяне, например нанесени са повече или по-малко слоеве, в резултат на което цветовият нюанс се променя.
  Цветът на дървената повърхност
  Степента на разреждането на лака (консервантът не се разрежда)
  Абсорбционната способност на дървото

  РЕШЕНИЕ: Увеличава се грапавостта на повърхността и се нанася един слой DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА в желания цвят и две ръце LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX Ако желаете да използвате консервант DIAXYL DECOR и лак с разтворител LUSSOLAC, се следва точно същата процедура, като в този случай имате възможността да изберете и цвета на лака LUSSOLAC.
 • 06. Образуване на мехурчета при полагане на лак или на риполин (алкидна боя)

  ПРИЧИНА:

  Боядисването е започнало веднага след разбъркването, което обикновено е много интензивно
  Използване на неподходящи инструменти за нанасяне на боята
  Боя, разредена с неподходящ, много летлив разредител
  Ниско качество на риполина (алкидна боя) или лака

  РЕШЕНИЕ: Увеличава се грапавостта на повърхността по която е възникнал проблемът и в случай че е използван риполин, се нанася една ръка ВЕЛАТУРА НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX и две ръце риполин на водна основа AQUAVIT. Ако вместо система бои на водна основа сте използвали система бои с органичен разтворител, тогава нанасяте една ръка ВЕЛАТУРА на VITEX и две ръце риполин PLATINUM. В случай че има нанесен лак, след като се увеличи грапавостта на повърхността, се нанася една ръка консервант за дърво DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА и две ръце LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА на VITEX или съответно DIAXYL DECOR и LUSSOLAC с разтворител.
 • 07. Поява на еднотипни пукнатини по повърхността на боята

  ПРИЧИНА:

  Боята няма необходимата твърдост
  Естествено износване, което се дължи на колебанията на температурата и екстремните метеорологични условия.
  Вторият слой боя е нанесен преди изсъхването на първия слой

  РЕШЕНИЕ: Повърхността се търка, докато се изчисти добре. След това, ако е нанесен риполин (алкидна боя), се полага един слой ВЕЛАТУРА НА ВОДНА ОСНОВА или ВЕЛАТУРА с разтворител на VITEX и след неговото изсъхване се продължава с риполин на водна основа AQUAVIT или риполин с разтворител PLATINUM на VITEX, съответно. Когато пукнатините са от нанесен слой лак, се следва същата процедура, но се използва DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА или DIAXYL DECOR с разтворител и LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА или LUSSOLAC с разтворител, съответно.
 • 08. Риполинът (алкидна боя) или лакът остават меки и се надраскват, докато според характеристиките на производителя би трябвало след времето изминало от тяхното нанасяне, да са изсъхнали напълно.

  ПРИЧИНА:

  Ниско качество на риполина или на лака
  Дървената повърхност на която е нанесен риполинът или лакът се намира в помещение с наличие на влага или с много ниска температура
  Подготовката на дървената повърхност е недостатъчна (по дървените повърхности има следи от масла и смоли, които, ако не бъдат отстранени, могат да повлияят върху времето на изсъхване)

  РЕШЕНИЕ: Прясно нанесената боя се отстранява с корозивен препарат. За система с риполин се използва ВЕЛАТУРА НА ВОДНА ОСНОВА или ВЕЛАТУРА с разтворител на VITEX и риполин на водна основа AQUAVIT или риполин с разтворител PLATINUM на VITEX. За система с лак се използва DIAXYL DECOR НА ВОДНА ОСНОВА или DIAXYL DECOR с разтворител и LUSSOLAC НА ВОДНА ОСНОВА или LUSSOLAC с разтворител , съответно.