Površine Od Μεταla - Vitex.gr
Površine Od Μεταla

Površine Od Μεταla

Prikaz svih podataka
 • 01. Boja nije dobila odgovarajuću tvrdoću

  UZROK:

  Data je površina prajmirana, ali se nije osušila pre nanošenja finalne boje
  Boja nije dovoljno razređena u skladu sa uputstvima za upotrebu i boja je naneta u predebelom sloju
  Kvalitet boje je loš

  REŠENJE: Naneti jedan sloj sjajnom duko bojom VEROLAC ili silikonskom duko bojom HEAVY METAL SILICON.
 • 02. Skidanje boje u obliku prašine

  UZROK:

  Boja koja je korišćena je bila preterano razređena i naneta je u previše tankom sloju
  Preterana izloženost sunčevom zračenju tokom dužeg vremenskog perioda
  Boja je lošeg kvaliteta

  REŠENJE: Istrljajte datu površinu četkom kako biste uklonili svu prašinu, a ostalo očistite vlažnom krpom. Nanesite jedan ili dva sloja sjajnom duko bojom VEROLAC ili silikonskom duko bojom HEAVY METAL SILICON.
 • 03. Obojena površina se ljušti

  UZROK:

  Na datu površinu je bilo potrebno naneti prajmer pre farbe
  Boja je lošeg kvaliteta i nema adekvatan stepen adhezivnosti
  Površina je sjajna i nije prethodno išmirglana

  REŠENJE: Uklonite ostatke prethodne boje šmirgl papirom i prajmirajte pomoću MIΝΙJUMA ili ANTI-RUST PRIMER, ili pak pomoću PRAJMERA ZA METALE . Čim se prajmer osuši, obojite sjajnom duko bojom VEROLAC ili silikonskom duko bojom HEAVY METAL SILICON.
 • 04. Stvaranje balončića kod nanošenja boje

  UZROK:

  Boja je naneta neposredno posle mešanja koje je po svoj prilici bilo izuzetno intenzivno
  Korišćeni su neadekvatni alati kod nanošenja boje
  Razređivanje boje je rađeno neadekvatnim rastvaračem
  Boja je lošeg kvaliteta
  Boja je nanošena pri izuzetno visokim temperaturama, >35ºC

  REŠENJE: Išmirglajte takvu površinu šmirgl papirom, pa je ponovo ofarbajte sjajnom duko bojom VEROLAC ili silikonskom duko bojom HEAVY METAL SILICON.
 • 05. Obojena se površina teško suši

  UZROK:

  Razređivanje boje je rađeno neadekvatnim rastvaračem
  Sloj nanete boje je predebeo
  Boja je nanošena na izuzetno niskoj temperaturi ili u okruženju sa visokim procentom vlage
  Farba je lošeg kvaliteta

  REŠENJE: Nanesite jedan ili dva sloja sjajne duko boje VEROLAC ili silikonske duko boje HEAVY METAL SILICON , tako što ćete razrediti 5-10% RAZREĐIVAČEM ZA ČETKU Τ 300 kompanije VITEX. Sledite precizno uputstva za upotrebu navedana na ambalaži ovih proizvoda u svemu što se odnosi na pripremu radne površine i uslove rada.
 • 06. Javljaju se bore na obojenoj površini

  UZROK:

  Nanet je sledeći sloj boje, a prvi se nije dobro osušio
  Razređivanje boje je rađeno neadekvatnim rastvaračem
  Boja je nanošena pri izuzetno visokim temperaturama što je za posledicu imalo da se boja suši brzo i po površini
  Nanet je predebeo sloj boje

  REŠENJE: Dobro očistite površinu od naboranih delova šmirglanjem, pa ponovo ofarbajte sjajnom duko bojom VEROLAC ili silikonskom duko bojom HEAVY METAL SILICON , tako što ćete razrediti 5-10% RAZREĐIVAČEM ZA ČETKU Τ 300 kompanije VITEX.
 • 07. Vertikalno spadanje boje – spuštanje sloja boje

  UZROK:

  Boja je preterano razređena
  Nanet je predebeo sloj boje
  Boja je nanošena pri izuzetno visokim temperaturama

  REŠENJE: Dobro očistite površinu na delovima sa kojih se farba spustila šmirglanjem, pa obojite u sloju adekvatne debljine sjajnom duko bojom VEROLAC ili silikonskom duko bojom HEAVY METAL SILICON , tako što ćete razrediti 5-10% RAZREĐIVAČEM ZA ČETKU Τ 300 kompanije VITEX.
 • 08. I pored toga što je površina obojena podslojem – finalnim slojem (dva proizvoda u jednom), opet rđa

  UZROK:

  Priprema površine nije adekvatno urađena s obzirom da rđa nije u potpunosti uklonjena
  Boja je naneta u previše tankom sloju
  Kvalitet boje je loš

  REŠENJE: Dobro očistite datu površinu od rđe i ostataka prethodne boje šmirglanjem. Zatim nanesite sjani podsloj – finalni sloj DIRECT-1 kοji se direktno nanosi na rđu bez potrebe da se prethodno nanese podsloj.