Legislație și Etichetare - Vitex.gr
Legislație și Etichetare

Legislație și Etichetare

LEGISLAŢIE ŞI ETICHETARE
 

Legislația referitoare la producția și comerțul de vopsele și lacuri decorative în Grecia este pe deplin armonizată cu Legislația Europeană corespondentă. Legislația urmărește să asigure comunicarea informațiilor cu privire la potențialele pericole ale produselor prin lanțul de aprovizionare direct către clienți.

 

VITEX, lider în industria de vopsele și lacuri în Grecia, realizează exact în acest mod implementarea legislației Europene; nu doar ca o conformitate obligatorie cu cerințele naționale, ci mai ales ca o oportunitate de a prezenta clienților produsele de pe piață ale companiei și ca o dovadă esențială a respectării mediului și sănătății utilizatorului final de către companie.

 

Eticheta de pe ambalaj stabilește o comunicare directă cu clientul și reprezintă o identitate pentru caracteristicile fiecărui produs cu privire la modul de aplicare, pericolele datorate proprietăților fizico-chimice, pericolele pentru sănătate și influența produsului asupra mediului. Eticheta nu este doar o dovadă a conformității cu legislația în vigoare a Industriei Vopselelor.

 

Clientul își poate forma foarte ușor o imagine clară asupra produsului pe care dorește să-l achiziționeze și utilizeze, citind eticheta.

Afisare totala
 • 01. Etichetarea produselor/pericolelor produselor și explicații

  Etichetarea produselor/pericolelor produselor și explicații

   

  Regulamentul CLP 1272/2008 și toate revizuirile și modificările ulterioare determină în mod suficient utilizarea anumitor Pictograme pentru Pericol, expresii pentru risc și de avertizare. Alegerea pictogramei corespunzătoare de pe etichetă se bazează pe tipul materiilor prime utilizate și pericolele preconizate ce pot rezulta ca urmare a utilizării produsului final. Următorul tabel conține toate Pictogramele pentru Pericol ce pot fi utilizate pe etichetă și explicația acestora.

   

  CLASIFICARE – ETICHETARE

  Pictograme De Pericol

  Indicații Pericol

  Explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și Explozivi instabili

  Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile A, B

  Peroxizi organici, tipurile A, B

  Gaze comprimate

  Gaze lichefiate

  Gaze lichefiate răcite, Gaze dizolvate

   

  Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoriile de pericol 1, 2, 3

  Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoria de pericol 4

  Iritarea pielii, categoria de pericol 2

  Sensibilizarea pielii, categoria de pericol 1

  Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3

  Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1

  Cancerigenitate, Mutagenitatea celulelor embrionare, Toxicitate pentru reproducere, categoriile de pericol 1A, 1B, 2

  Toxicitate aupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoriile de pericol 1, 2

  Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1

  Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1

  Corodarea pielii, categoriile de pericol 1A, 1B, 1C

  Lezarea gravă a ochilor, categoria de pericol 1

  Periculos pentru mediul acvatic, Pericol acut categoria 1

  Periculos pentru mediul acvatic, Pericol cronic categoriile 1, 2

  Gaze inflamabile, categoria de pericol 1, Lichide, categoriile de pericol 1, 2, 3, Solide, categoriile de pericol 1, 2

  Aerosoli inflamabili, categoriile de pericol 1, 2

  Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile B, C, D, E, F

  Lichide piroforice, categoria de pericol 1, Solide piroforice, categoria de pericol 1

  Substanţe şi amestecuri care se autoξncălzesc, categoriile de pericol 1, 2

  Substanţe şi amestecuri care, ξn contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3

  Peroxizi organici, tipurile B, C, D, E, F

  Gaze oxidante, categoria de pericol 1

  Solide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3

  Lichide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3

   

   

  Orice potențiale pericole ale produsului sunt menționate pe etichetă, în baza legislației în vigoare, asigurând clientul de conformitatea integrală a produsului cu indicațiile de pe etichetă în ceea ce privește gradul de pericol în manevrarea produsului.

  Aruncând o privire asupra produselor companiei, este evidentă politica de îmbunătățire și dezvoltare a produselor de către companie, evitând utilizarea materiilor prime oxidante – toxice – cancerigene – clasificate drept mutagene și limitând utilizarea substanțelor periculoase pentru mediu. Această politică se aplică întregii game de produse destinate publicului larg.

  Mai multe informații despre manevrarea în siguranță a produselor noastre și a oricărei substanțe periculoase conținute, sunt disponibile în Fișele Tehnice de Securitate (FTS)ce sunt disponibile oricui, la cerere. Fișele Tehnice de Securitate sunt de asemenea prezentate pe această pagină web.

 • 02. C.O.V. (Compuși Organici Volatili)

  C.O.V. (Compuși Organici Volatili)

  Directiva Comunității Europene 2004/42/CE definește valorile limită ale conținutului de C.O.V. pentru fiecare categorie de Vopsele și Lacuri. În articolul 2, paragraful 5 al directivei mai sus menționate, este redată definiția C.O.V.: "Compusul Organic Volatil" este orice compus organic cu un punct de fierbere inițial mai mic sau egal cu 250°C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa.

  C.O.V. sunt compuși organici, cu o presiune ridicată a vaporilor în condiții atmosferice și o rată de evaporare rapidă. Conținutul C.O.V. al vopselelor și lacurilor determină emisia semnificativă în aer a C.O.V. ce contribuie la formarea de oxidanți fotochimici locali și transfrontalieri în stratul limită al troposferei.

  Pentru a reduce concentrația de compuși organici volatili emiși în atmosferă, limite specifice ale conținutului COV sunt aplicate fiecărei categorii de produse. "Conținutul COV" este masa COV exprimată în g/L (grame/litru) în formularea produsului pregătit pentru utilizare.

  Conformitatea totală a produsului comercializat pe piața Europeană cu limite maxime pentru conținutul COV al directivei în 2 etape – 2 faze. Faza I de la 1.1.2007 și de la 1.1.2010 faza II. Limitele pentru fiecare categorie sunt menționate în tabelul următor (WB = pe bază de apă, SB = pe bază de solvent).

   

   

  Subcategoria produsului

   

  (g/L)

  a

  Acoperitori mați pentru pereți interiori și plafoane (luciu ≤ 25 la 60°)

  WB
  SB

  30
  30

  b

  Acoperitori lucioși pentru pereți interiori și plafoane (luciu > 25 la 60°)

  WB
  SB

  100
  100

  c

  Acoperitori pentru pereți exteriori, din substrat Mineral

  WB
  SB

  40
  430

  d

  Vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn sau metal

  WB
  SB

  130
  300

  e

  Lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior

  WB
  SB

  130
  400

  f

  Impregnanți protectori și decorativi care nu produc peliculă

  WB
  SB

  130
  700

  g

  Grunduri

  WB
  SB

  30
  350

  h

  Grunduri de impregnare

  WB
  SB

  30
  750

  i

  Acoperitori unicomponenți cu funcție specială

  WB
  SB

  140
  500

  j

  Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție specială, cu utilizare specifică finală (de exemplu, pentru pardoseli)

  WB
  SB

  140
  500

  k

  Acoperitori multicolori

  WB
  SB

  100
  100

  l

  Acoperitori cu efect decorativ

  WB
  SB

  200
  200

   

  VITEX, fiind o societate care acceptă responsabilitatea ridicată, respectă mediul și dovedește conformitatea cu legislația Europeană în vigoare, a scăzut deja conținutul maxim COV pentru gama de produse, respectând cerințele Directivei Europene 2004/42/CE.

  Considerând etichetele ca un mijloc de informare și protecție a clientului, compania a decis să includă marcajul pentru COV scăzut pe etichetele produselor ambalate, dorind să informeze clientul/utilizatorul/utilizatorul profesionist, pentru o conformitate completă cu legislația.

  Ambalajul fiecărui produs include următoarele informații pe etichetă:

  • Categoria produsului
  • Conținutul maxim COV permis pentru produs și
  • Conținutul maxim COV (toate nuanțele) pentru produs în g/L.
 • 03. REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

  REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

   

  Regulamentul European REACH 1907/2006 (Regulamentul privind Autorizarea și Evaluarea Substanțelor Chimice) este în vigoare din 2006 și constituite cea mai recentă legislație destinată înregistrării, evaluării și manipulării în siguranță a substanțelor chimice. Acest regulament este de o importanță semnificativă pentru industria chimică Europeană. REACH se referă la producția, importul, manipularea și comercializarea substanțelor chimice pe piața Europeană, ca substanțe individuale, conținute în preparare sau în articole. Scopul esențial este protecția sănătății oamenilor și mediului împotriva posibilelor pericole cauzate de manipularea incorectă a substanțelor chimice.

  REACH reprezintă efortul industriei chimice de a înregistra toate utilizările substanțelor chimice, recunoașterea proprietăților acestora, conștientizarea posibilelor pericole rezultate ca urmare a unei manipulări incorecte (pe parcursul ciclului de viață al substanței) și oferă clienților suficiente informații referitoare la manipularea în condiții de siguranță a substanței individuale sau produsului final achiziționat.

  Pentru a atinge obiectivul de mai sus, există un program strict pentru înregistrarea substanțelor chimice. ECHA (Agenția Europeană pentru Produse Chimice) ce gestionează aspectele tehnice, științifice și administrative ale REACH, se ocupă de cererile de înregistrare. Fiecare utilizator de substanțe chimice își recunoaște rolul în lanțul de aprovizionare (producător – importator – utilizator din aval) și desfășoară activitățile esențiale solicitate de către regulament.

  VITEX are rolul de utilizator din aval, datorită utilizării substanțelor chimice pentru fabricarea produselor finale (vopsele și lacuri). Aceste substanțe ne sunt furnizate ca substanțe pure sau sub formă de preparate. Obligațiile, responsabilitățile și drepturile utilizatorilor din aval sunt specificate în Titlul V al regulamentului și în documentul de îndrumare al ECHA „Ghid pentru Utilizatorii din Aval”.

  VITEX asigură toți colaboratorii și utilizatorii produselor noastre finale asupra faptului că realizăm întotdeauna la timp acțiunile esențiale, conform obligațiilor definite de regulamentul REACH. În acest sens, luând în considerare această etapă a regulamentului REACH (și programul), încercăm să fim

  permanent în contact cu furnizorii noștri, respectând conformitatea cu regulamentul REACH (per etapă în program) a tuturor materiilor prime utilizate.

  Din punctul de vedere al clientului, regulamentul REACH răspunde oricărei întrebări despre manipularea în siguranță a produselor achiziționate. REACH sprijină, de asemenea, încrederea în ceea ce privește restricționarea substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu.