Uputstva za upotrebu - Vitex.gr
Uputstva za upotrebu

Uputstva za upotrebu


Na nekim površinama u kući nastaju ogrebotine i mrlje, što ima negativan efekat na njen izgled. Bojom se ne mogu pokriti, a ni ispraviti pukotine na takvim površinama, stoga ih obavezno morate popraviti pre farbanja, inače će imati negativnog efekta na kvalitet, konačni izgled, ali i na dugovečnost ofarbanih površina.

Za korektnu pripremu radne površine je često potrebno više vremena nego za samo farbanje.

Sve radne površine treba da budu čiste, suve, da na njima nema prašine, nečistoća, soli, mehurića ni masnoća, ali ni drugih elemenata koji bi imali negativan uticaj na prianjanje boje. One površine koje se po prvi put farbaju treba da budu adekvatno pripremljene, te treba koristi odgovarajući prajmer pre nanošenja finalne boje.

Prikaz svih podataka
 • 01. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA NEOBOJENE POVRŠINE  Uputstva Za Upotrebu

  UVODNI DEO

  Na nekim površinama u kući nastaju ogrebotine i mrlje, što ima negativan efekat na njen izgled. Bojom se ne mogu pokriti, a ni ispraviti pukotine na takvim površinama, stoga ih obavezno morate popraviti pre farbanja, inače će imati negativnog efekta na kvalitet, konačni izgled, ali i na dugovečnost ofarbanih površina.

  Za korektnu pripremu radne površine je često potrebno više vremena nego za samo farbanje.

  Sve radne površine treba da budu čiste, suve, da na njima nema prašine, nečistoća, soli, mehurića ni masnoća, ali ni drugih elemenata koji bi imali negativan uticaj na prianjanje boje. One površine koje se po prvi put farbaju treba da budu adekvatno pripremljene, te treba koristi odgovarajući prajmer pre nanošenja finalne boje.

  01. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA NEOBOJENE POVRŠINE
  02. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA VEĆ FARBANE RADNE POVRŠINE
  03. ZIDOVI
  04. POVRŠINE OD DRVETA
  05. METALNE POVRŠINE
  06. POSEBNI SLUČAJEVI

  01. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA NEOBOJENE POVRŠINE

  Očistite radnu površinu
  Pre nego što počnete sa prajmiranjem, uklonite sve ostatke prašine, rđe, soli ili buđi. Istrljajte dobro radnu površinu i postarajte se da se u potpunosti osuši pre nego što krenete sa prajmiranjem. Ukoliko želite da radnu površinu očistite (na primer na zidu), nemojte koristiti jake deredžente s obzirom da oni mogu da penetriraju i impregniraju takvu površinu, zbog čega će biti značajno ograničeni efekti farbanja. U slučaju da se odlučite za čišćenje nekim kućnim sredstvom za izbeljivanje na bazi hlora, vodite računa da se takva površina sasvim osuši pre nego što nanesete prajmer.

  Izbor prajmera
  Izbor prajmera jeste od kritičnog značaja kako bi za rezultat imali visok kvalitet urađenog posla. Obavezno treba uvek koristiti prajmer ukoliko je radna površina porozna, ili pak u slučajevima kada postoje velike varijacije u poroznosti. Opšte je pravilo sledeće : Svaka neofarbana površina se mora prajmirati. Prajmeri su uopšte sa tehnološkog aspekta značajno razvijeni i specijalizovani za svaki tip površine, stoga je važno odabrati adekvatan prajmer za svaku površinu : za drvo, kamen, gips, metal i drugo.

  Pročitajte pažljivo specifikacije proizvođača koje se odnose na efikasnost proizvoda (kolika se površina može ofarbati jednim litrom boje), vreme potrebno za sušenje, maksimalni vremenski period tokom koga prajmer može ostati neofarban, kao i u kojoj se meri preporučuje nanošenje drugog sloja prajmera. Ovi su činioci od ogromnog značaja kako bi obezbedili optimalne rezultate kod nanošenja poslednjeg sloja boje.
 • 02. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA VEĆ FARBANE RADNE POVRŠINE  Uputstva Za Upotrebu

  UVODNI DEO

  Na nekim površinama u kući nastaju ogrebotine i mrlje, što ima negativan efekat na njen izgled. Bojom se ne mogu pokriti, a ni ispraviti pukotine na takvim površinama, stoga ih obavezno morate popraviti pre farbanja, inače će imati negativnog efekta na kvalitet, konačni izgled, ali i na dugovečnost ofarbanih površina.

  Za korektnu pripremu radne površine je često potrebno više vremena nego za samo farbanje.

  Sve radne površine treba da budu čiste, suve, da na njima nema prašine, nečistoća, soli, mehurića ni masnoća, ali ni drugih elemenata koji bi imali negativan uticaj na prianjanje boje. One površine koje se po prvi put farbaju treba da budu adekvatno pripremljene, te treba koristi odgovarajući prajmer pre nanošenja finalne boje.

  01. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA NEOBOJENE POVRŠINE
  02. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA VEĆ FARBANE RADNE POVRŠINE
  03. ZIDOVI
  04. POVRŠINE OD DRVETA
  05. METALNE POVRŠINE
  06. POSEBNI SLUČAJEVI

  01. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA NEOBOJENE POVRŠINE

  Očistite radnu površinu
  Pre nego što počnete sa prajmiranjem, uklonite sve ostatke prašine, rđe, soli ili buđi. Istrljajte dobro radnu površinu i postarajte se da se u potpunosti osuši pre nego što krenete sa prajmiranjem. Ukoliko želite da radnu površinu očistite (na primer na zidu), nemojte koristiti jake deredžente s obzirom da oni mogu da penetriraju i impregniraju takvu površinu, zbog čega će biti značajno ograničeni efekti farbanja. U slučaju da se odlučite za čišćenje nekim kućnim sredstvom za izbeljivanje na bazi hlora, vodite računa da se takva površina sasvim osuši pre nego što nanesete prajmer.

  Izbor prajmera
  Izbor prajmera jeste od kritičnog značaja kako bi za rezultat imali visok kvalitet urađenog posla. Obavezno treba uvek koristiti prajmer ukoliko je radna površina porozna, ili pak u slučajevima kada postoje velike varijacije u poroznosti. Opšte je pravilo sledeće : Svaka neofarbana površina se mora prajmirati. Prajmeri su uopšte sa tehnološkog aspekta značajno razvijeni i specijalizovani za svaki tip površine, stoga je važno odabrati adekvatan prajmer za svaku površinu : za drvo, kamen, gips, metal i drugo.

  Pročitajte pažljivo specifikacije proizvođača koje se odnose na efikasnost proizvoda (kolika se površina može ofarbati jednim litrom boje), vreme potrebno za sušenje, maksimalni vremenski period tokom koga prajmer može ostati neofarban, kao i u kojoj se meri preporučuje nanošenje drugog sloja prajmera. Ovi su činioci od ogromnog značaja kako bi obezbedili optimalne rezultate kod nanošenja poslednjeg sloja boje.

  02. ΟPŠTA UPUTSTVA ZA VEĆ FARBANE RADNE POVRŠINE

  Opšta uputstva
  Prajmer je takođe vrlo efikasan kada se koristi na već obojenim radnim površinama koje su u dobrom stanju, s obzirom da maksimalizuje adhezivnost finalne boje. Pažljivo istražite radnu površinu kako biste uočili da li ima pukotina, ljuspi, delova koji liče na koru pomorandže, mesta na kojima se boja povukla i izgubila svojstvo adhezivnosti i slično.
  Utvrdite opseg i ozbiljnost oštećenja, te u zavisnosti od toga koristite neku od metoda koje su niže navedene pre nego što počnete da prajmirate :

  Struganje
  Struganje predstavlja najefikasniji način za uklanjanje ostataka boje na svim ravnim površinama, bez obzira da li su od kamena, drveta, metala ili drugog. Da bi postigli savršen rezultat, sredstvo za struganje (neki oštar predmet ili ručni strugač) treba da održavate u dobrom stanju i da uvek istom jačinom stružete neku površinu. Radite tako da uvek stružete u jednom određenom smeru, a zatim stružite pod pravim uglom u odnosu na prethodni smer (pod uglom od 90 stepeni). U uglovima i na kružnim mestima koristite adekvatan alat za struganje. Kada stružete površine od drveta, posebno treba da obratite pažnju na to da ne pritiskate previše kako ne bi uništili drvo. U slučaju jako tvrdih površina (kao što su metalne), koristite strugač za obe ruke (two hand scraper). Po završetku posla i pošto ste uklonili ostatke stare boje, uzmite šmirgl papir kako biste ovu površinu izglačali. Tokom ovog posla treba da nosite zaštitne naočare ili masku za oči i kožne ili radne rukavice da bi zaštitili kožu. Takođe treba da izbegavate udisanje prašine tako što ćete koristiti masku za zaštitu disajnih organa.

  Četkanje
  Možete tvrdom četkom da uklonite staru boju sa zidova i drveta (na površini drveta četku treba da povlačite sledeći njegovu teksturu). Čim uklonite slojeve stare boje, izglačajte tu površinu šmirgl papirom. Preduzmite sve neophodne mere zaštite, stavite naočare ili masku za zaštitu očiju, kožne ili radne rukavice za zaštitu kože. Takođe treba da izbegavate udisanje prašine tako što ćete koristiti masku za zaštitu disajnih organa.

  Glačanje šmirgl papirom
  Istrugane površine treba u nastavku izglačati. Po niže navedenom redosledu koristite šmirgl papir velike debljine, srednje debljine i tanak šmirgl papir u zavisnosti od karakteristika radne površine.
 • 03. ZIDOVI

  Proverite da li na zidovima ima nečistoće, mrlja, fleka, soli i drugog. U slučaju da ih ima, možete da upotrebite odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Međutim, u svakom slučaju pre nanošenja boje, na radnoj površini ne treba da ostane ni trag prašine, nečistoće, soli, ali ni sredstva za čišćenje. Zbog toga treba da ostavite radnu površinu da se u potpunosti osuši. U slučaju da na površini zida postoje oštećenja, pokrijte ih kitom. Za nove, ranije nebojene radne površine sledite οpšta uputstva. U slučaju da je radna površina već bila farbana, uklonite sve ostatke ranije boje tako što ćete ovu površinu dobro istrljati i istrugati u skladu sa nekom od indikovanih metoda opisanih u referentnim οpštim_uputstvima (struganje, glačanje, četkanje) (link na ΟPŠTA UPUTSTVA ZA VEĆ FARBANE RADNE POVRŠINE). Radne površine popravite i popunite pre prajmiranja koristeći kit. Nanesite jedan sloj prajmera (na bazi rastvarača ili vode) i ostavite da se radna površina dobro osuši. U slučaju da niste sigurni koliko dugo
 • 04. POVRŠINE OD DRVETA

  U slučaju da na površini od drveta ima neravnina, pokušajte da ih izravnate koristeći šmirgl papir srednje debljine. Pazite da šmirglate radnu površinu u smeru teksture drveta, a nikako nasuprot njoj, a ni dijagonalno, niti transverzalno u odnosu na teksturu. Nekom krpom uklonite svu prašinu. Da bi dobili bolje rezultate, jedanput pređite vlažnom i dobro isceđenom krpom sa koje ne kaplje voda. Sačekajte 30 minuta da se podigne tekstura drveta, a zatim išmirglajte tankim šmirgl papirom. Time ćete sprečiti da se tekstura drveta eventualno izdigne kada budete nanosili prajmer ili farbu. Koristite neki prajmer u debelom sloju kako bi blokirali mrlje i učinili ovu površinu nepropustljivom za vodu, pa ostavite da se dobro očisti. Ukoliko je potrebno, nanesite i drugi sloj. Eventualno će biti potrebno da blago izglačate radnu površinu pre nanošenja finalne boje. Uvek kada koristite proizvode na bazi rastvarača, obezbedite adekvatno provetravanje prostorije, kao i masku za zaštitu respiratornih organa.
 • 05. METALNE POVRŠINE


  Najveći broj farbi koje se koriste na sjajnoj površini (neobojenoj ili već farbanoj), nemaju adekvatan nivo adhezivnosti, te se stoga preporučuje da na odgovarajući način obradite radnu površinu pre nanošenja boje. Koristite novi i tanak šmirgl papir i njime dobro istrljajte radnu površinu. Posle toga uzmite vlažnu krpu kako bi uklonili svaki trag prašine.

  Μοžete da koristite hemijska sredstva, erozive i rastvarače tokom obrade radne površine. U tom slučaju, budite jako pažljivi kod upotrebe ovih hemijskih sredstava. Postarajte se da ventilacija u toj prostoriji bude adekvatna, otvorite prozore i izbegnite formiranje isparenja tokom upotrebe hemijskih sredstava. Posebno se napominje da se upotrebom specijalnog prajmera za sjajne površine isključuje potreba za korišćenjem hemijskih sredstava. Pažljivo sledite sva uputstva proizvođača i koristite ove hemijske proizvode kao što su jaki rastvarači, uz preduzimanje neophodnih mera zaštite (zaštitne naočare, rukavice, maska i radno odelo).

  Čišćenje rastvaračima
  Isto eventualno uključuje čišćenje radne površine krpom natopljenom u rastvarač, uronjavanje u rastvarač, prskanje rastvaračem ili lagano trljanje rastvaračem. Rastvarač se uglavnom koristi u situacijama kada treba ukloniti ostatke ulja, masnih materijala, prašine, zagađivača i organskih elemenata. Neorganski elementi kao što su hloridi, jedinjenja sumpora ili rđa se ne mogu ukloniti korišćenjem organskih rastvarača.

  Korišćenje odgovarajućih alata
  Pre upotrebe uklonite masne supstance i ulja i to čišćenjem i pranjem. Istružite i istrljajte kako bi uklonili nabubrene slojeve boje, rđe i svih drugih stranih materijala sa radne površine. Pritom možete koristiti sledeće tipove alata : šmirgl papir, četke, strugače i drugo.
 • 06. POSEBNI SLUČAJEVI

  Uklanjanje gljivica i buđi
  Gljivice se manifestuju u vidu tačkaste, crne, sive ili smeđe buđi koju je obično jako teško ukloniti. U slučaju da gljivice niste uklonili pre nanošenja prajmera ili boje, postoji mogućnost da se unutar boje nastave da razvijaju i tako unište samu boju.
  Stoga, ukoliko ima buđi, napravite smešu u odnosu 3:1 vode i domaćeg izbeljivača na bazi hlora, ili operite radnu površinu specijalnim fungocidnim sredstvima. Koristite sunđer kako biste izbeljivačem prešli i pola metra oko ubuđale površine i da biste bili sigurni da ćete očistiti sva ubuđala mesta. Ostavite ovo sredstvo da deluje na radnoj površini tokom najmanje 20 minuta. Pošto se osuši, ponovite postupak. Radnu površinu posle toga isperite vodom i blagim deterdžentom (na primer tečnošću za pranje sudova). Na kraju dobro isperite radnu površinu i ostavite je da se u potpunosti osuši.
  Uvek treba da koristite zaštitne naočare, rukavice i staru odeću kada koristite izbeljivače ili fungocidna sredstva.

  Mrlje od nikotina, dima, masnoća, vatre
  Uprljanu oblast očistite najbolje što možete nekim deterdžentom i dobro je isperite. Ostavite radnu površinu da se osuši, pa nanesite neki prajmer ili izolator koji čini takvu površinu nepropustljivom na vodu i štiti je od pojave mrlja. Ukoliko je potrebno, nanesite i drugi sloj. Čim se prajmer osuši, nanesite jedan sloj finalne boje. U slučaju kada je radna površina oštećena u vatri, prajmeri na bazi rastvarača pružaju kombinovano rešenje s obzirom da pokrivaju mrlje i ograničavaju širenje mirisa.