Указания за полагане - Vitex.gr
Указания за полагане

Указания за полагане

С времето, по различните повърхности на една къща се появяват драскотини и петна, които влияят негативно на общия й вид. Боята не може да покрие и поправи пукнатините по различните повърхности, следователно те трябва да се коригират преди да бъдат боядисани, в противен случай ще се понижи качеството, външният вид и трайността на положената боя.

Подходящата подготовка на повърхността често отнема повече време от колкото същинското боядисване. Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи, без наличие на прах, замърсявания, соли, издути участъци, мазнини или каквото и да е друго, което би могло да се отрази негативно върху адхезионната способност на боята. Повърхностите, които предстои да бъдат боядисани за първи път, трябва да са подходящо подготвени и грундирани с правилния грунд преди нанасянето на финишната боя.

Показване на всичко
 • 01. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА НЕБОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ

  Почистете повърхността
  Преди грундиране, отстранете всички следи от прах, ръжда, соли или мухъл. Преди грундиране, повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха. Ако искате да почистите една повърхност (например на стена) не използвайте твърди перилни препарати, защото може да проникнат в повърхността, да я импрегнират и да намалят ефективността на боядисването. Ако решите да използвате битов избелващ препарат с хлор, изчакайте да изсъхне добре повърхността, преди да нанесете грунда.

  Избор на грунд
  Изборът на грунд е определящ за получаването на краен резултат с отлично качество. Използването на грунд е задължително, в случай че повърхността е пореста или има много променлива порьозност. Общо правило от практиката: Всяка небоядисана повърхност трябва да се грундира. Грундовете са технологично развити продукти със специализирани приложения за всеки вид повърхност и затова е важно да се избира правилният грунд за всяка повърхност: дърво, камък, гипс, метал и др.

  Прочетете техническите характеристики на производителя относно разхода (ефективността) на продукта (каква площ може да бъде покрита от един литър боя), времето необходимо за изсъхване, максималното време през което грундът може да остане небоядисан, както и доколко се препоръчва полагане на втора ръка грунд. Тези фактори са много важни за осигуряване на максимално добър резултат за финишния слой на боята.
 • 02. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ S

  Общи указания
  Грундът е ефективен и когато се прилага върху запазени боядисани повърхности, защото максимизира адхезията на финишната боя. Огледайте внимателно повърхността за локализиране на пукнатини, люспи, участъци с вид на "портокалова кора", места където боята е слабо свързана и изгубила своето сцепление с основата и др.
  Установете размера и сериозността на повредите и съответно използвайте един от долуописаните методи при грундирането:

  Остъргване
  Това е най-ефективният начин за отстраняване на нестабилно свързана боя за всички плоски повърхности от камък, дърво, метал и др. За постигане на идеален резултат пазете инструмента за остъргване (някой добре стържещ инструмент или ръчно стъргало) в добро състояние и прилагайте равна сила, докато остъргвате дадена повърхност. Започнете остъргването в една посока и после продължете, сменяйки посоката, перпендикулярно на предишната (на 90 градуса). За остъргването на ъгли и заоблени участъци използвайте подходящи инструменти. При остъргване на дървени повърхности, обръщайте специално внимание, така че да не приложите прекалено висок натиск и повредите повърхността. За много твърди повърхности (например метал) използвайте стъргало с две дръжки (two hand scraper). След остъргването и отстраняването на старата боя, използвайте шкурка, за да изгладите повърхността. Сложете си очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за предпазване на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате маска за дишане.

  Търкане с четка
  Старата боя по стени и дървени повърхности може да бъде отстранена с помощта на твърда четка (след отстраняването на боята от дървените повърхности да се изтъркат добре и влакната на дървесината). След отстраняване на слоевете стара боя, повърхността се заглажда с шкурка. Вземете всички необходими предпазни мерки, сложете си очила или предпазна маска за очите, кожени или работни ръкавици за предпазване на кожата и се пазете от вдишване на прах, като използвате маска за дишане.

  Заглаждане чрез шкуркане
  Остърганите участъци трябва да се заглаждат. Използвайте последователно едра шкурка, средно едра шкурка и ситна шкурка, в зависимост от конкретната повърхност.
 • 03. ЗИДАРИИ

  Проверете за наличие на замърсявания, петна, белези, соли и др. Ако има, отстранете ги с помощта на подходящ почистващ препарат. При всеки случай обаче, преди започване на боядисване не трябва да има останала по повърхността никаква следа от прах, замърсявания и соли, а също и следи от използвания почистващ препарат. Преди боядисване, изчаквайте до пълното изсъхване на повърхността след нейното почистване. Ако по повърхността на стената има неравности, те се запълват с кит. За нови, небоядисани повърхности следвайте общи указания .

  Ако върху повърхността има нанесена стара боя, отстранете всички ронливи части на боята с грижливо търкане и остъргване, като следвате някой от препоръчаните методи, описани в съответните общи указания Нанесете необходимите поправки по повърхностите и преди да ги грундирате, заличете наличните по тях неравности с кит. Нанесете една ръка грунд (с органичен разтворител или на водна основа) и оставете повърхността да изсъхне добре. Ако не сте сигурни за времето, което е необходимо за изсъхването, прочетете указанията на производителя. Накрая, нанесете избраната от вас боя, като следвате указанията за нейното полагане.
 • 04. ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНСОТИ

  Ако дървената повърхност е неравномерна, опитайте се да я загладите, като използвате средно едра шкурка. Старайте се да търкате повърхността внимателно по посоката на влакната на дървото и никога противоположно, под ъгъл или перпендикулярно на тях. Отстранете с кърпа цялото количество прах. За по-добър резултат повърхността се доизчиства еднократно с мокра кърпа, добре изстискана, за да не капе. Изчаква се 30 минути, за да се изправят влакната на дървената повърхност и се заглажда със ситна шкурка. Това ще попречи на евентуално надигане на влакната след нанасянето на грунда или на боята. Нанасяйте грунд на дебел слой, който блокира замърсяванията от образуваните петна и изолира повърхността. Оставете грунда да изсъхне добре. Ако се наложи, нанесете и втора ръка. Преди полагане на финишния слой боя, може да се наложи леко заглаждане на повърхността. Когато използвате продукти с органичен
 • 05. МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

  Повечето бои, когато се полагат върху гладка повърхност (боядисана или небоядисана) нямат добра адхезия. По тази причина се налага преди полагане на боята, повърхността да бъде обработена подходящо. Използвайте нова, ситна шкурка и изтъркайте добре повърхността. След приключване на търкането, с помощта на влажна кърпа отстранете всички следи от прах. Можете да използвате химични средства, корозивни препарати и разтворители, за да обработите повърхността. Ако се спрете на химични средства, използвайте ги внимателно. Погрижете се да има достатъчно проветряване на стаята, отворете прозорците и отбягвайте действия, водещи до образуване на пари при използване на химичните средства. Разбира се, в случай на използване на специален грунд за гладки повърхности, употребата на химични средства трябва да се отбягва. Следвайте всички указания на производителите и използвайте тези химични продукти като много силни разтворители, вземайки всички необходими предпазни мерки (предпазни очила, ръкавици, маска и работен гащеризон).

  Почистване с разтворители
  Може да включва почистване на повърхността с кърпа и разтворител, потапяне в разтворител, пръскане с разтворител или леко търкане с разтворител. Разтворители се използват главно за отстраняване на масла, мазни вещества, прах, замърсявания и органични вещества. Неорганични вещества като хлориди, сулфати или ръжда не се разтварят с използване на органични разтворители.

  Използване на подходящи инструменти
  Преди да ги използвате, почистете и измийте повърхността за отстраняване на наличните мазни вещества и масла. С остъргване и търкане, отстранете нездраво свързаната боя, ръждата и всякакви чужди материали по повърхността. Видовете инструменти, предлагани за тази цел са: шкурки, четки, стъргала и други.
 • 06. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

  Отстранете гъбичните образувания - мухъла
  Гъбичните образувания се явяват като петнист, черен, сив и кафяв мухъл, който обикновено е трудно да бъде отстранен. Ако това не се направи преди полагането на грунда или на боята, има вероятност те да се размножат вътре в боята и да я разрушат.
  Затова, ако има мухъл, използвайте смес в съотношение 3:1 вода и битов избелващ хлорен препарат или измийте повърхността със специални противоплесенни средства. Използвайте гъба, за да разнесете избелващия препарат до разстояние от половин метър около участъка с мухъл, за по-голяма сигурност и после оставете препарата да действа поне 20 минути. След изсъхване, повторете същата процедура. Изплакнете повърхността с вода и миещ препарат със средна активност (например препарат за миене на чинии). Накрая изплакнете окончателно повърхността и я оставете да изсъхне много добре. Когато използвате избелващи или противоплесенни препарати, трябва винаги да носите предпазни очила, ръкавици и стари дрехи.

  Петна от никотин, дим, мазнини, огън
  Почистете изцапаната повърхност колкото се може по-добре, с използване на перилен препарат и изплакнете добре. Оставете повърхността да изсъхне добре и нанесете някой вид грунд или изолационно покритие, което да изолира повърхността и да я предпазва от замърсявания на петна. Ако се наложи, нанесете и втора ръка. След като грундът изсъхне, нанесете един слой от финишната боя. В случай че повърхностите са повредени от огън, грундовете с органичен разтворител осигуряват едновременно покриване на петната и ограничаване на миризмата.