Χρώμα & Αρχιτεκτονική - Vitex.gr
Χρώμα & Αρχιτεκτονική

Χρώμα & Αρχιτεκτονική

Η νέα σελίδα με τον τίτλο «Χρώμα και Αρχιτεκτονική» φιλοδοξεί να γίνει ένας τόπος συλλογής κειμένων αλλά και πληροφόρησης, που ο βασικός τους άξονας θα είναι η σύγχρονη αντίληψη για το χρώμα στην αρχιτεκτονική και στο interior design. Είναι ένας φάκελος, που εμπλουτίζεται συνεχώς και έχει στόχο όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και τον προβληματισμό σχετικά με την χρήση του χρώματος στο δομημένο περιβάλλον.

 


Ιανουάριος 2011
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ανέκαθεν το χρώμα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής ήταν παρόν και  ένα  σημαντικό στοιχείο στην μορφή  του κτίσματος αλλά και γενικότερα στην εικόνα  της πόλης. Ειδικά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική πολλών λαών η πολυχρωμία κυριαρχούσε, με χρώματα που συνήθως προέρχονται ειδικά από το φυσικό περιβάλλον της κάθε περιοχής.


Φεβρουάριος 2011
Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Την πολυχρωμία θα την συναντήσουμε αρκετές φορές μέσα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής . Όπως στη γνώριμη πολυχρωμία των αρχαίων ελληνικών ναών αλλά και πολύ αργότερα, σε αυτή της λαϊκής αρχιτεκτονικής.

 

 

 

 


Απρίλιος 2011
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη για το χώρο εργασίας έχουν συμβεί αρκετές ανατροπές σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα κυριαρχεί ο ανοικτός χώρος και όχι τα μικρά κλειστά γραφεία αλλά το κυριότερο είναι η δημιουργία ενός εργασιακού χώρου πιο οικείου και πρωτότυπου που να ισορροπεί με την πολύωρη διαμονή των εργαζομένων.

 

 

 


Σεπτέμβριος 2011
BIOMHXANIKH ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH

Η μορφολογία του σύγχρονου βιομηχανικού κτιρίου είναι αρκετά επηρεασμένη από την τεχνολογική εξέλιξη και την παρουσία νέων υλικών που αφορούν κυρίως την επικάλυψη των κτιρίων. Η βιομηχανική αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί, σε μια αρχιτεκτονική επικαλύψεων συνήθως αλουμινίου αλλά και άλλων υλικών που δίνουν πολλές χρωματικές δυνατότητες.

 

 

 


Νοέμβριος 2011
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η μαζική κατοικία, με τη μορφή της πολυκατοικίας ή των οργανωμένων συγκροτημάτων είναι ένα αστικό φαινόμενο που προέκυψε αρχικά από διαφορετικές κοινωνικές αιτίες που απαιτούσαν μαζική στέγαση. Σήμερα με τη συγκέντρωση στις μεγαλύτερες πόλεις η αστική πολυκατοικία παραμένει το κεντρικό στοιχείο στην εικόνα της πόλης.