Цвят & Архитектура - Vitex.gr
Цвят & Архитектура

Цвят & Архитектура

Цвят и Архитектура

Новата страница озаглавена "Цвят и Архитектура" има за цел да се превърне в място за събиране на статии и информация, насочени основно към съвременните представи за цвета в областта на архитектурата и interior design. Тя е архив, който се актуализира непрекъснато и се стреми не само да информира, но и да генерира проблематика във връзка с използването на цветовете в застроена среда. Януари 2011

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРАТА

Цветът винаги е присъствал в архитектурата, като важен елемент за облика на сградата, и изобщо за облика на града като цяло. Многоцветието доминира в традиционната архитектура на много народи, с цветове заимствани от природната среда на всеки регион. Февруари 2011


МНОГОЦВЕТИЕТО В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА


Многоцветието е често срещан елемент в историята на архитектурата. Такова многоцветие се наблюдава в древногръцките храмове, а много по- късно и в народната архитектура. Април 2011

СЪВРЕМЕННОТО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО

В съвременната архитектурна концепция за работното пространство са настъпили множество обрати спрямо даденостите в миналото. Днес доминира отвореното пространство, а не малките затворени офиси, но най-важното е да се създаде работна среда, по-близка и по-естествена, която да балансира продължителния престой на персонала. Септември 2011

ИНДУСТРИАЛНА АРХИТЕКТУРА

Морфологията на съвременната индустриална сграда е доста повлияна от развитието на технологиите и от наличието на нови материали, главно свързани с покритията за сгради. Индустриалната архитектура се развива в "архитектура на покритията", най-вече от алуминий, но и от други материали, които предлагат многообразни цветови варианти. Ноември 2011


ЦВЕТЪТ В СЪВРЕМЕННИТЕ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ


Масовото жилище, под формата на жилищна кооперация или на организирани жилищни комплекси, е едно градско явление, възникнало първоначално поради разнообразни социални причини, налагащи масово настаняване. Днес, с концентрирането на населението в по-големите градове, градската жилищна кооперация продължава да бъде централен елемент в облика на града.