Корпоративна социална отговорност - Vitex.gr

КCO

Корпоративна социална отговорност

Фирма Vitex, с дълбоко чувство на отговорност и сериозно оношение, прилага  принципите на корпоративната социална отговорност, тъй като тези принципи са в съответствие с начина по който работи и действа, още от създаването си.
В този контекст, фирмата развива действия, насочени към подобряване на качеството на живот, както чрез качествените продукти, които произвежда, така и чрез своите инициативи за корпоративна социална отговорност, които предприема:
•    Насърчава иновациите и разработва продукти, които осигуряват добавена стойност за потребителите, като същевременно са безопасни за общественото здраве и околната среда през целия им жизнен цикъл.
•    Ангажира се да опазва околната среда чрез системата за управление на околната среда, която прилага. Същевременно приема процедури, осигуряващи здравето и безопасността на работниците и служителите.
•    Сътрудничи с местните общности, които са домакини на фирмените съоръжения, на базата на взаимно доверие и прозрачност.
•    Инвестира в своите човешки ресурси, и особено в личното развитие на своите служители и тяхното обучение, включително обучението през целия живот. Подкрепя своите сътрудници и техните семейства при всяка непредвидена и неблагоприятна ситуация.
•    Подкрепя високите стандарти, определени от Европейския съюз за общественото здраве и околната среда, като промотира във всички страни, в които развива своята дейност, същите висококачествени продукти, които промотира и в Гърция.

 

2019 година се отличава с това, че през нея представяме първия си доклад за устойчиво развитие. Това събитие е особено важно за нас, тъй като представлява:
•    доброволно действие, което не е продиктувано от някое законодателно изискване или каквато и да е друга форма на принуда.
•    първото публикуване на обществен доклад от фирма от нашия сектор в Гърция.
•    една от малкото подобни инициативи, към днешна дата, от страна на фирми от нашата величина.
ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК >>>