Living 2 - Vitex.gr
Living 2

Living 2

Living 2! Ovde se radi o novom katalogu boja kompanije Vitex koji sadrži 96 sasvim novih nijansi inspirisanih tržišnim zahtevima i tendencijama. Apsolutni novitet predstavlja i sam izgled kataloga sa šemom savijanja 12 strana, a koji korisniku omogućava da na veoma jednostavan način izabere kategoriju željene nijanse. Sam raspored predstavljenih nijansi (dva niza po strani), pruža mogućnost za uparivanje harmonične kombinacije sa nijansom tamne ili svetle boje koju je korisnik odabrao, te konačnu projekciju iste na radnu površinu koju treba ofarbati. Katalog boja Living je produkovan u skladu sa najsavremenijom tehnikom i uz korišćenje prave boje Vitex umesto nekog konvencionalnog mastila, stoga se dobija precizna predstava same nijanse. 'Ono što vidiš, to i dobiješ' – kako je karakteristično navedeno na koricama kataloga.

Izbor palete :
 • CF-141R
 • CF-222YR
 • CF-223YR
 • CF-235YR
 • CF-214YR
 • CF-185YR
 • CF-292Y
 • CF-291Y
 • CF-204YR
 • CF-186YR
 • CF-255Y
 • CF-256Y
 • CF-150YR
 • CF-232Y
 • CF-233Y
 • CF-212Y
 • CF-290Y
 • CF-234Y
 • CF-182YR
 • CF-172Y
 • CF-246Y
 • CF-173YR
 • CF-205YR
 • CF-254Y
 • CF-250Y
 • CF-260GY
 • CF-270GY
 • CF-240Y
 • CF-230Y
 • CF-231Y
 • CF-211Y
 • CF-242Y
 • CF-171Y
 • CF-252Y
 • CF-265Y
 • CF-266Y
 • CF-092
 • CF-087
 • CF-090
 • CF-091
 • CF-093
 • CF-088
 • CF-086
 • CF-096
 • CF-095
 • CF-085
 • CF-094
 • CF-089
 • CF-131RB
 • CF-142R
 • CF-184YR
 • CF-310YR
 • CF-156YR
 • CF-320YR
 • NC 050
 • CF-321YR
 • NC 070
 • CF-312YR
 • CF-323R
 • NC 055
 • CF-206YR
 • CF-300YR
 • CF-194YR
 • CF-293Y
 • CF-216YR
 • CF-176YR
 • CF-301YR
 • CF-196YR
 • CF-322YR
 • CF-311YR
 • CF-302YR
 • NC 075
 • CF-004
 • CF-011
 • CF-006
 • CF-001
 • CF-002
 • CF-009
 • CF-010
 • CF-003
 • CF-012
 • CF-007
 • CF-005
 • CF-008
 • CF-032
 • CF-029
 • CF-027
 • CF-035
 • CF-025
 • CF-033
 • CF-028
 • CF-030
 • CF-036
 • CF-031
 • CF-034
 • CF-026
 • CF-350
 • CF-351
 • CF-352
 • CF-353
 • CF-354
 • CF-355
 • CF-356
 • CF-357
 • CF-358
 • CF-359
 • CF-360
 • CF-361
 • CF-049
 • CF-058
 • CF-056
 • CF-050
 • CF-060
 • CF-055
 • CF-054
 • CF-052
 • CF-053
 • CF-057
 • CF-051
 • CF-059
 • CF-068
 • CF-067
 • CF-062
 • CF-071
 • CF-066
 • CF-061
 • CF-063
 • CF-069
 • CF-065
 • CF-064
 • CF-070
 • CF-072
 • CF-074
 • CF-079
 • CF-073
 • CF-083
 • CF-080
 • CF-082
 • CF-078
 • CF-075
 • CF-077
 • CF-081
 • CF-076
 • CF-084