Karijera - Vitex.gr
Karijera

Karijera

Posao

Naši zaposleni
Kompanija Vitex je za svoj dugogodišnji uspeh podršku našla u izgrađivanju odnosa međusobnog poverenja sa zaposlenim u kompaniji.

Verujemo da ljudski faktor predstavlja osnovnu pokretačku snagu za postizanje strateške vizije kompanije. Zbog toga:

Tražimo kadrove koje odlikuje dinamičan pristup i ambicioznost
Kod odabiranja zaposlenih koristimo kriterijume objektivnosti
Investiramo u ljudske resurse
Sebi postavljamo visoke ciljeve
Vodimo računa o profesionalnom razvoju zaposlenih preko programa za obuku i kontinualno obrazovanje
Funkcionišemo tako što za cilj svake naše aktivnosti uzimamo kvalitet
Rad zaposlenih vrednujemo prema njihovim zaslugama

Obrazovanje
Poseban je naglasak stavljen na lični i profesionalni razvoj zaposlenih preko ekstenzivnih programa obrazovanja koji obuhvataju, kako tehnička znanja, tako i administrativne sposobnosti i veštine. Cilj nam je da obrazovanje kadrova suštinski doprinese ostvarivanju poslovnih rezultata u okvirima investiranja u znanje na koje se stavlja najveći naglasak.
Ukazivanje poštovanja zaposlenom i čoveku
Kompanija:

U svemu poštuje propise o higijeni i merama bezbednosti i stara se o očuvanju vrhunskih uslova za rad.
Posebnoa naglašava i razvija jedinstvenost svakog svog zaposlenog.
Vrši promociju otvorene komunikacije i razmene mišljenja.
Svima pruža iste prilike.

Mogućnosti za postizanje karijere
Tražimo kadrove koje odlikuje fleksibilnost, inicijativa i stvaralačka misao usmerena ka komintentima i rezultatima rada. Ukoliko imate želju da postanete jedan od zaposlenih u našoj kompaniji, svoju biografiju možete da pošaljete na
e-mail: hr@vitex.gr ili na faks broj: +381 22 326320, ili pak na adresu: Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova na uvid Odeljenju za ljudske resurse.

Radna mesta
U ovom trenutku nema slobodnih radnih mesta
Pošaljite Vaše podatke koje ćete popuniti u obrascu niže.
*Ime:
*Prezime:
*Email:
Τelefon:
Radno mesto:
Kraća biografija:
Captcha:
Komentar: