Кариери - Vitex.gr
Кариери

Кариери

Нашият персонал

Our People
Фирма Vitex основава своя дългогодишен успех върху изграждането на отношения на взаимно доверие със своя персонал.

Ние вярваме, че хората са движещата сила за постигането на успех на стратегията и визията на фирмата. По тази причина:

Търсим динамични и амбициозни кадри
Подбираме персонала с обективни критерии
Инвестираме в човешкия потенциал
Поставяме високи цели
Повишаваме професионалното ниво на персонала, с помощта на програми за обучение и повишаване на квалификацията.
Работейки, всяко наше действие е насочено към качеството и се ръководи от него.
Оценяваме усилията на персонала с единствен критерий тяхното качество.

Обучение
Особено се акцентира на личното и професионално развитие на персонала, с помощта на мащабни образователни програми, насочени както към областта на техническите познания, така и към мениджърските способности и умения. Целта е обучението, същественото инвестиране в знания, да допринесе решително за постигане на фирмените цели.

Уважение към трудещия се човек и към човека изобщо
Фирмата:

Следва точно правилата за хигиена и безопасност и се грижи за осигуряване на отлични условия на работната среда.
Акцентира върху уникалността на всеки служител и работник, стремейки се да я оползотворява.
Толерира откритата комуникация и размяна на мнения.
Предлага равни възможности

Кариери

Търсим кадри, които притежават гъвкавост, инициативност и творческа мисъл, ориентирани към клиента и към резултата.
Ако желаете да бъдете включени в човешкия потенциал на нашата фирма, можете да ни изпратите вашата автобиография на електронен адрес: hr@vitex.gr или на факс: 210-55.97.859 или на адрес: Имерос Топос, Аспропиргос, Пощенски код 19300, на вниманието на "Човешки ресурси"


Изпратете ни Вашите данни, като попълните формата по-долу.
*Име:
*Фамилия:
*Email:
Телефон:
Позиция:
Автобиография:
Captcha:
Коментар: