Filiale - Vitex.gr
Filiale

Filiale

Serbia:
VITEX - HERMES D.O.O
KRALJA PETRA I NO.89
22330
NOVA PAZOVA, SERBIA
TEL: 00 381 122 333 133

E: admin@vitex.rs

Bulgaria:
VITEX-HERMES BULGARIA LTD
DISTRICT SOFIA CITY,
MIROVYANE
VLLAGE 1289, STOPANSKI DVOR, BULGARIA,
TEL: 00359 2 491 88 02
00359 2 491 88 03

E: admin@vitex.gr

Romania:

VITEX-HERMES SRL
E: sales@vitex.ro