Θυγατρικές - Vitex.gr
Θυγατρικές

Θυγατρικές

Έχοντας παρουσία, με θυγατρικές εταιρίες σε τρεις ξένες χώρες, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, και αντιπροσώπευσης σε αρκετές άλλες, θέτουμε τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στο μέλλον.

Σερβία:
VITEX - HERMES D.O.O
KRALJA PETRA I NO.89
22330
NOVA PAZOVA, SERBIA
TEL: 00 381 122 333 133

E: admin@vitex.rs

Βουλγαρία:
VITEX-HERMES BULGARIA LTD
DISTRICT SOFIA CITY,
MIROVYANE
VLLAGE 1289, STOPANSKI DVOR, BULGARIA,
TEL: 00359 2 491 88 02
00359 2 491 88 03

E: admin@vitex.gr

Ρουμανία:
VITEX-HERMES SRL

E: sales@vitex.ro