Дъщерни фирми - Vitex.gr
Дъщерни фирми

Дъщерни фирми

Дъщерни фирми

С трайно присъствие, чрез наши дъщерни дружества, в още три страни, Сърбия, Румъния и България и с търговски представителства в много други, ние полагаме основите за едно успешно развитие в бъдещето.

Сърбия:
VITEX – HERMES D.O.O
KRALJA PETRA I NO.89
22330
NOVA PAZOVA, SERBIA
TEL: 00 381 122 333 133

България:
VITEX-HERMES BULGARIA LTD
DISTRICT SOFIA CITY,
MIROVYANE VILLAGE 1289, STOPANSKI DVOR, BULGARIA,
TEL: 00359 2 491 88 02
00359 2 491 88 03

Румъния:
VITEX-HERMES SRL
E: sales@vitex.ro