Istorijat - Vitex.gr
Istorijat

Istorijat

Istorijat
Još od 1932. godine Vitex piše istoriju boje … Poslovna delatnost u Grupaciji Yannidis počinje od 1932. godine aktiviranjem u grani trgovine asfaltnim membranama za izolaciju objekata i nastavlja se izgradnjom pogona za masovnu proizvodnju pod nazivom HERMES.

1960. godine je ova poslovna delatnost proširena na proizvodnju boja i lakova. Iste godine je stvoren brend VITEX koji predstavlja prvi proizvod kompanije u oblasti građevinskih boja.

Kompanija je dobila naziv HERMECHROM, dok je VITEX u ono vreme predstavljao pionirski poduhvat kada se radi o emulzivnoj boji za farbanje.

Uspešnost proizvoda se pre svega zasnivala na njegovim karakteristikama da se brzo suši, te je na taj način korisnik stekao mogućnost da «okonča kompletan posao za kraće vreme i sa većom finansijskom korišću».

Cilj komercijalne politike jeste išao na razvoj distributivne mreže u svim prodavnicama boje u Grčkoj.

Grafički prikaz etikete postaje opšte poznat na čitavoj teritoriji Grčke, dok se kontejner sa oznakom «emulzivna boja VITEX» odmah svuda prepoznaje. Na takav način brend «VITEX» stiče svoj poslovni naziv i postaje sinonim emulzivne boje visokog kvaliteta sa višestrukom namenom. Istovremeno sa sve širom upotrebom emulzivne farbe, kompanija razvija i druge proizvode iz šire game građevinskih boja. Sledeći najnovija dostignuća i imajući u vidu da kompanija aktivno širi svoju delatnost u inostranstvu, skraćeni naziv kompanije je danas promenjen u VITEX-HERMES, gde se VITEX odnosi na proizvodnju boja i lakova, a ΗΕRΜΕS na proizvodnju asfaltnih tkanina i asfaltnih smeša.

Danas kao kompanija predstavljamo jednog od najkvalitetnijih proizvođača boja u svesti grčkih potrošača i brzim koracima širimo svoju delatnost i na prostorima Balkana. Snažna povezanost komercijalne mreže naših klijenata sa brendom VITEX se od samih početaka kompanije zasnivaju na principu nesumnjivog kvaliteta, visokom nivou tehničkih znanja "know-how", našem pristupu usmerenja poslovanja u čijem se središtu nalazi klijent, primeni časnih i odgovornih metoda u praksi, kao i na ljudskom licu naše kompanije. Naše investicije u Grčkoj poslednjih godina obuhvataju i osnivanje supermoderne jedinice za proizvodnju boja, a koja će predstavljati odgovor izazovima u uslovima konstantnih promena u poslovnom okruženju, u cilju da zadržimo sopstvenu jaku poziciju i s obzirom da su promene imperativ ukoliko želimo da takvu poziciju i zadržimo. S obzirom da verujemo u mogućnost prodora i na druga tržišta, definišemo strategiju proširenja kompanije i u druge zemlje u pokušaju da naša grčka komercijalna oznaka postane poznata na međunarodnom nivou.