Istorijat - Vitex.gr
Istorijat

Istorijat

Još od 1932. godine kompanija VITEX piše istoriju boje...

Naša je kompanija otpočela  sa radom 1932. godine kada se aktivirala u trgovini asfaltnih membrana koje se koriste za izolaciju građevinskih objekata,  a kasnije je izgradila  proizvodne pogone neophodne za masovnu proizvodnju pod nazivom ‘HERMES’.

 1960. godine je poslovna delatnost proširena proizvodnjom boja i lakova. Iste godine je stvoren brend VITEX, prvi proizvod kompanije u oblasti građevinske boje.

Ovaj se proizvod pokazao toliko uspešnim pre svega zbog svog svojstva da se brzo suši, što je korisniku istog pružilo mogućnost da «čitav posao obavi u mnogo kraćem vremenskom intervalu i sa većom ekonomskom koristi ».

Komercijalna politika kompanije je za cilj imala razvoj distributivne mreže u svim prodavnicama boja u Grčkoj.

Grafički prikaz etikete kompanije je uskoro postao poznat širom teritorije Grčke, dok je kontejner za «plastičnu boju VITEX», odavno najprepoznatljivija ambalaža za slične proizvode. Na ovaj je način brend «VITEX» stekao svoj naziv koji je brzo postao sinonim za plastičnu boju visokog kvaliteta i za sve vrste upotrebe. Istovremeno sa rastom prodaje plastične boje, u kompaniji su razvijeni i drugi proizvodi iz šireg spektra građevinskih boja.

Danas predstavljamo najznačajnijeg proizvođača boja u svesti grčkog potrošača, sa najbržim stepenom razvoja na prostoru Balkana. Jake veze između komercijalne mreže naših klijenata i brenda VITEX se od samog početka rada kompanije zasnivaju na maksimalnom kvalitetu, visokom nivou tehničkih znanja (know-how), pristupu usmerenom ka kupcu, primeni časnih i odgovornih metoda u praksi, te na humanom licu naše kompanije.

Naše su investicije u Grčkoj poslednjih godina usmerene ka izgradnji  najsavremenijeg pogona za proizvodnju boja, što našu kompaniju čini jačom i fleksibilnijom kada treba da odgovori na izazove konstantnih promena u privrednom okruženju. S obzirom da verujemo da ćemo postići veliki poslovni uspeh i u drugim zemljama, ustanovili smo strategiju širenja poslovanja naše kompanije u druge države, sve u pokušaju da naša grčka komercijalna oznaka postane poznata na međunarodnom nivou.

 

2018.
Saradnja sa Chemours i plasman proizvoda Vitex sa Teflonom na tržište.

2017.
Plasman lepeze proizvoda boja Global/ ColorGuild na grčkom i međunarodnom tržištu.

2015.
Početak proizvodnje boja za plovila i primorsko okruženje pod oznakom 'EUMARIA'

2014.
Početak proizvodnje sistema spoljne termoizolacije pod oznakom 'VITEXTHERM'

2011.
INSTALACIJA fotovoltaičnih modula ukupne jačine od  1 MW u objektima Grupe Yannidi

2008.
Kompletno preseljenje pogona kompanije VITEX&SYNTEX, kao i  centralne administracije Grupe Yannidi u mesto Imeros Topos u okrugu Atika.

2007.
Osnivanje privrednog društva Vitex-Hermes Bulgaria E.O.O.D. sa sedištem u Sofiji

2000.
Osnivanje privrednog društva Vitex – Hermes d.o.o., firme-ćerke kompanije u Srbiji.

1997.
Lansiranje sistema za miksovanje boja VITEX

1988.
Kupovina fabrike za proizvodnju boja SΥΝΤΕX ΕPΕ u Aspropirgosu.


1972.
Izgradnja fabrike za proizvodnju asfaltnih emulzija i lakova, kao i oksidiranog asfalta u mestu Aspropirgos u okrugu Atika.

1960.
Osnivanje kompanije HERMESCHROM. Fabrika za proizvodnju građevinskih boja VITEX.

1946.
Osnivanje i puštanje u rad kombinata za proizvodnju ter papira, asfaltne klobučine i asfaltnih traka u priobalnom bulevaru u Moshato.

1932.
Trgovina ter papirom i funkcionisanje biroa za carinjenje